Tiedote: Transparency International Suomi pitää avoimuusrekisteriä koskevaa lakiehdotusta hyvänä aloituksena, mutta vajavaisena lobbaamisen kokonaiskuvan kannalta

02.12.2021 Avoimuusrekisteriä koskeva mietintö luovutettiin oikeusministerille tänään. Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto (TI Suomi) pitää oikeusministeriön avoimuusrekisteriehdotusta tervetulleena lisänä kotimaisen päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseen. “Suomalaiseen päätöksentekoon vaikuttaminen on ollut pitkään pimennossa, ja lobbaustietojen julkisuus tulee tarpeeseen….

GDI 2020: Suomen maanpuolustuksen korruptiontorjunnassa selkeitä puutteita

Suomen maanpuolustuksen korruptioriskit ovat osoittautuneet kansainvälisessä vertailussa kohtuullisiksi, mutta maanpuolustuksen järjestelmissä ja organisaatioissa on selkeitä heikkouksia korruption ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Suomen maanpuolustuksen korruptioriskit arvioidaan keskinkertaisiksi muihin maihin verrattuna, mutta Transparency Internationalin tutkimus Government Defence Integrity Index…

CPI 2020: Suomi pärjää tilastoissa, mutta pandemia lisää korruption riskejä koko maailmassa

Suomi oli kolmannella sijalla tänään julkaistussa Transparency Internationalin Corruption Perception Indexissä. Suomen edelle ylsivät Uusi-Seelanti ja Tanska. Suomi sai 85 pistettä tässä korruptiota asteikolla 0–100 mittaavassa rankingissa, jossa nolla on täydellisen korruptoitunut ja sata korruptiosta vapaa…

Tulevan korruption vastaisen strategian arvioinnista – paperitiikeri vai merkittävä työkalu?

Poliisiammattikorkeakoulun koordinoimassa VN-TEAS rahoitteisessa Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa(KORSI) -hankkeessa selvitettiin Suomeen soveltuvia korruption seurannan menetelmiä ja indikaattoreita. Hankkeessa julkaistiin kolme raporttia 19.11.2020. Raportit löytyvät Valtioneuvoston kanslian sivuilta. Omassa kakkosraportissani Kokonaisvaltaisia menetelmiä korruption seurantaan kannustan viranomaisia pohtimaan korruptiota laaja-alaisena ilmiönä sekä…

Kittilän kriisi koskee koko Suomea

Kittilässä on jatkunut vuosien ajan hallinnollinen kriisi, joka hakee vertaistaan Suomen historiassa. Hissihankinnan kilpailutuksessa olleesta epäselvyydestä alkoi vyyhti, jossa kuntapäättäjien enemmistö oli valmis irtisanomaan laillisuusvalvontaa harjoittaneen kunnanjohtajan, kun tämä teki tutkintapyynnön hissihankinnasta. Lopulta kunnanjohtaja myös irtisanottiin….

Suomalaisessa korruptio-osaamisessa on parantamisen varaa

Allekirjoittanut on monesti pohtinut sitä, miksi Suomessa ei suhtauduta korruptioon vakavammin. Vastaus voinee liittyä esimerkiksi siihen, että suomalainen korruptio-osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Vai onko?  Korruptiolla terminä on negatiivinen kaiku, ja se mielletään tyypillisesti sarjaksi epämiellyttäviä…

Transparency Blog: Lobbying needs to be regulated in Finland

If we compare with what happens in Latin America or southern European countries, we can see the influence of economic groups ( money and politics) in the decision making. Let’s not expect to react in Finland….

Uusi selvitys tarkastelee lobbauksen sääntelyä Suomessa

Transparency International Suomi ry:n uudessa selvityksessä ‘Clapping with one hand – An analysis of Finnish lobbying regulations‘ arvioidaan lobbaamisen sääntelyä Suomessa. Selvitys osoittaa, että lobbauksen sääntely on Suomessa puutteellista jokaisella arvioidulla osa-alueella. Suomesta puuttuu erityisesti lobbauksen…

Joint Statement by the Nordic Transparency Chapters: Trouble at the Top

Joint Statement by the Nordic chapters of Transparency International at the 26th Annual Membership Meeting of the TI movement. Berlin, 17 November 2019 The Nordic countries—Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden—have traditionally enjoyed a low…

Tapahtuma 15. lokakuuta: Anders Blom luennoi aiheesta Rakenteellinen korruptio Suomessa

VTT Anders Blom luennoi ja keskustelee aiheesta “Rakenteellinen korruptio Suomessa” tiistaina 15.10. kello 15.30- 17.00. Blom on väitellyt Turun yliopiston poliittisesta historiasta aiheesta ”Taloudelliset eturyhmät politiikan sisäpiirissä. Tutkimus liike-elämän poliittisesta vaikuttamisesta kolmikantaisessa Suomessa 1968–2011”. Blom on…