Kittilän kriisi koskee koko Suomea

Kittilässä on jatkunut vuosien ajan hallinnollinen kriisi, joka hakee vertaistaan Suomen historiassa. Hissihankinnan kilpailutuksessa olleesta epäselvyydestä alkoi vyyhti, jossa kuntapäättäjien enemmistö oli valmis irtisanomaan laillisuusvalvontaa harjoittaneen kunnanjohtajan, kun tämä teki tutkintapyynnön hissihankinnasta. Lopulta kunnanjohtaja myös irtisanottiin….

Suomalaisessa korruptio-osaamisessa on parantamisen varaa

Allekirjoittanut on monesti pohtinut sitä, miksi Suomessa ei suhtauduta korruptioon vakavammin. Vastaus voinee liittyä esimerkiksi siihen, että suomalainen korruptio-osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Vai onko?  Korruptiolla terminä on negatiivinen kaiku, ja se mielletään tyypillisesti sarjaksi epämiellyttäviä…

Transparency Blog: Lobbying needs to be regulated in Finland

If we compare with what happens in Latin America or southern European countries, we can see the influence of economic groups ( money and politics) in the decision making. Let’s not expect to react in Finland….

Uusi selvitys tarkastelee lobbauksen sääntelyä Suomessa

Transparency International Suomi ry:n uudessa selvityksessä ‘Clapping with one hand – An analysis of Finnish lobbying regulations‘ arvioidaan lobbaamisen sääntelyä Suomessa. Selvitys osoittaa, että lobbauksen sääntely on Suomessa puutteellista jokaisella arvioidulla osa-alueella. Suomesta puuttuu erityisesti lobbauksen…

Joint Statement by the Nordic Transparency Chapters: Trouble at the Top

Joint Statement by the Nordic chapters of Transparency International at the 26th Annual Membership Meeting of the TI movement. Berlin, 17 November 2019 The Nordic countries—Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden—have traditionally enjoyed a low…

Tapahtuma 15. lokakuuta: Anders Blom luennoi aiheesta Rakenteellinen korruptio Suomessa

VTT Anders Blom luennoi ja keskustelee aiheesta “Rakenteellinen korruptio Suomessa” tiistaina 15.10. kello 15.30- 17.00. Blom on väitellyt Turun yliopiston poliittisesta historiasta aiheesta ”Taloudelliset eturyhmät politiikan sisäpiirissä. Tutkimus liike-elämän poliittisesta vaikuttamisesta kolmikantaisessa Suomessa 1968–2011”. Blom on…

Transparency International Suomi ry:lle uusi hallitus

Transparency International Suomi valitsi jatkosyyskokouksessaan 12.9. uuden hallituksen.  Transparency International Suomen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Salla Nazarenko. Aikaisemmin Salla on toiminut muun muassa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toiminnanjohtajana sekä koordinaattorina Transparency International Suomen Kansallinen integriteettijärjestelmä -tutkimushankkeessa. Tällä…

Yli puolet globaalista viennistä tulee maista jotka epäonnistuvat kansainväliseen liiketoimintaan liittyvän lahjonnan torjumisessa – Suomi yksi lahjonnan vastaisen sopimuksen heikoimmista toimeenpanijoista.

Tänään julkaistun Transparency Internationalin (TI) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n lahjonnan vastaisen yleissopimuksen toimeenpanoa arvioita raportti paljastaa, että suurin osa maailman suurimmista vientimaista epäonnistuu rankaisemaan yrityksiä niiden kansainvälisissä operaatioissa ilmenevästä lahjonnasta. OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus…

Transparency International Suomi ry:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017 vp)

Transparency International Suomi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Lausunnossa tarkastellaan hallituksen esitystä taloudellisen avoimuuden ja korruption ehkäisemisen näkökulmasta. Valinnanvapausmalli merkitsee nykymuodossaan, että laajamittaisten julkisten hankintojen ja yksityisiltä yrityksiltä tilaaman rakentamisen rinnalle tulevat laajamittaiset ostopalvelut yksityiseltä sektorilta….

Transparency International Suomi ry:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018 vp)

Transparency International Suomi (TI Suomi) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. TI Suomi edistää korruption torjuntaa ja talouden läpinäkyvyyttä osana kansainvälistä Transparency International -liikettä. Lausunto keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviin korruptioriskeihin. Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO julkaisi…