Tietoa järjestöstä

Olemme avanneet korruptioaiheisen keskustelusivuston! Tule mukaan »

Transparency International toimii avoimuuden puolesta ja korruptiota vastaan

Transparency International (TI) toimii yli 90 maassa taistellen käytännön tasolla korruptiota vastaan ja läpinäkyvyyden puolesta. Järjestö keskittyy korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisemiseen laajalla rintamalla ja yhteistyöllä. Toiminnallaan TI pyrkii muuttamaan rakenteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat korruption. TI:n ehdoton toimintaperiaate on olla toimimatta syyttäjänä, vaan pyrkiä yhteistyöllä ja dialogin keinoin tiedottamaan korruption ja lahjonnan eri muodoista ja tarjota yrityksille ja yhteisöille konkreettisia apuvälineitä korruptionvastaiseen työhön. TI ei siis ole tuomari, vaan lääkäri eikä se tutki yksittäisiä korruptiotapauksia. TI toki antaa moraalisen ja asiantuntija-avun niille toimittajille ja viranomaisille jotka työkseen tutkivat korruptio- ja lahjontatapauksia.

TI perustettiin toukokuussa 1993 TI:n puheenjohtajan Peter Eigenin johdolla. Mukana oli joukko eri alan ammattilaisia ja asiantuntijoita. He olivat työssään nähneet kansainvälisen korruption tuhoisat vaikutukset ja halusivat omalta osaltaan tukea sen eliminointia. Ryhmä päätti perustaa kansainvälisen, poliittisesti sitoutumattoman järjestön, joka toiminnassaan keskittyisi puhtaasti korruption vastaiseen työhön. TI tutkii korruption eri muotoja ja sen esiintyvyyttä, pyrkii jakamaan siitä asiantuntevaa tietoa ja edistää kansainvälistä korruption vastaista työtä. TI:n yhteistyöhenkeen sopii hyvin se, että sillä on yhteistyökumppaneina monta kansainvälistä järjestöä, mm. monet ihmisoikeusjärjestöt ja YK.

Yksi osoitus TI:n kansainvälisistä saavutuksista on joulukuun 2003 Meksikossa päätetty YK:n kansainvälinen korruption vastainen yleissopimus, jonka 95 maata allekirjoitti. TI on aktiivisesti ajanut sopimuksen aikaansaantia samoin kuin edistänyt muiden kansainvälisten sopimusten syntyä kuten OECD:n lahjonnanvastainen yleissopimus.