CPI 2020: Suomi pärjää tilastoissa, mutta pandemia lisää korruption riskejä koko maailmassa

Suomi oli kolmannella sijalla tänään julkaistussa Transparency Internationalin Corruption Perception Indexissä. Suomen edelle ylsivät Uusi-Seelanti ja Tanska. Suomi sai 85 pistettä tässä korruptiota asteikolla 0–100 mittaavassa rankingissa, jossa nolla on täydellisen korruptoitunut ja sata korruptiosta vapaa valtio. Suomen jälkeen tulivat Singapore, Ruotsi, Sveitsi ja Norja. Asteikon toisesta päästä löytyivät Etelä-Sudan ja Somalia 12 pisteellä.

Transparency International Suomi ry muistuttaa, että vaikka Suomen sijoitus kansainvälisessä Corruption Perception Indexissä on jälleen hyvä, Suomi ei ole korruptiosta vapaa maa

Suomalainen rakenteellinen korruptio on vaikeasti havaittavaa ja sen torjumista on tehostettava. Globaali pandemia on monissa maissa aiheuttanut korruptiokriisin: pandemian edellyttämät nopeat yhteiskunnalliset toimet ovat usein johtaneet ongelmiin hankinnoissa sekä muihin läpinäkyvyyden puutteisiin julkisen rahan käytössä. Tämä koskee myös Suomea.

Indeksin julkistamisen yhteydessä Transparency International Suomi ry haluaa muistuttaa seuraavista Suomessa tarvittavista  korruptionvastaisista toimista :

  • Oikeusministeriön johdolla laadittu korruptionvastainen strategia toimenpidesuosituksineen tulee hyväksyä poliittisella tasolla pikimmiten.
  • Kansalaisten tietoisuutta korruptiosta ja sen kielteisistä vaikutuksista  on lisättävä
  • Julkisomisteisten yhtiöiden avoimuutta on lisättävä julkisuuslain uudistuksen yhteydessä
  • Vaikutusvallan väärinkäyttö tulee kriminalisoida
  • Virkamiesten ja päättäjien esteellisyyskysymykset tulisi ottaa tarkemmin huomioon hallintolain vaatimusten mukaan.

Lisätietoa: Transparency International Suomi ry, puheenjohtaja Salla Nazarenko, puh 0449729791

info@transparency.fi