EU-instituutioiden korruptiontorjunnassa on paljon parannettavaa

Transparency International (TI) on julkaissut laajan raportin korruptioriskeistä EU- instituutioissa. Vaikka myönteistäkin kehitystä tapahtunut, instituutiot ovat edelleen alttiita korruptiolle. Syynä tähän ovat puutteet toimintaohjeissa, läpinäkyvyydessä ja taloudellisessa valvonnassa.

Raportissa selvitetään kymmenen EU-instituution tapaa toimia korruption ehkäisemiseksi ja julkisen päätöksenteon lahjomattomuuden varmistamiseksi. Tarve tällaiselle raportille on ilmeinen: Eurobarometrin mukaan noin 70 prosenttia EU-maiden kansalaisista arvioi EU- instituutioissa esiintyvän korruptiota.

Vaikka EU-instituutiot ovat suoriutuneet kohtuullisen hyvin esimerkiksi petosepäilyjen tutkimisessa, selkeät lobbaamista koskevat pelisäännöt puuttuvat ja tärkeiden, meitä kaikkia koskevien päätösten valmistelu tapahtuu edelleen suurelta osin suljettujen ovien takana. Myös keinot tarkistaa keskeisessä asemassa olevien virkailijoiden ja poliitikkojen omistukset ja sidonnaisuudet ovat puutteelliset.
TI:n mielestä EU:n täytyy tehostaa toimintaansa päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Väärinkäytösten ilmiantajia on suojeltava kaikissa EU:n instituutioissa. Toistaiseksi vain EU-komissiolla näyttäisi olevan toimiva mekanismi väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi.

TI toivoo, että kysymys korruptiosta EU-instituutioissa nostetaan keskustelun kohteeksi EU-parlamentin vaalin alla. TI toivoo myös, että keskusteluun asiasta osallistuisivat myös EU-virkailijat ja EU:ssa toimineet poliitikot.

Lisätietoja:
Annukka Timonen, annukka.timonen@transparency.fi
Erkki Laukkanen, erkki.laukkanen@transparency.fi, 040 5321 777

Koko raportti: http://www.transparencyinternational.eu/european-union- integrity-system-study/the-euis-report-latest-news/

EU:n lahjomattomuuteen liittyviä lukuja saat lisää täältä:
http://www.transparencyinternational.eu/wpcontent/uploads/2014/04/EUIS_B y_Numbers.pdf