Euroopan keskuspankin on lisättävä toimintansa läpinäkyvyyttä

Transparency International EU:n Two sides of the same coin? Independence and accountability at the European Central Bank -raportin mukaan Euroopan keskuspankin on edistettävä toimintansa demokraattisuutta. Transparency International EU:n mukaan vain näin yhteisvaluutta voi selvitä seuraavasta kriisistä.
Raportin mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) poliittisen johtajuuden puute sekä reformi on johtanut siihen, että EKP on ajautunut poliittisen päätöksenteon alueelle ilman selkeää demokraattisen päätöksenteon mukaista tilivelvollisuutta. Kehitystä on seurannut luottamuksen julkisen luottamuksen heikentyminen EKP:n toimintaan samalla kun keskuspankille on annettu huomattava rooli ja valtaa merkittävien eurooppalaisten pankkien valvojana.
”Euroopan keskuspankki on pelastanut yhteisvaluutan useammin kuin kerran, mutta samalla euroalueen finanssisektorin ministeriön puute keskuspankin vastakohtana on johtanut siihen, että EKP:n mandaatti on laajentunut ratkaisevasti”, sanoo Transparency International EU:n tutkimus- ja vaikuttamistyön koordinaattori Leo Hoffmann-Axthelm.
”Jos euro aikoo selvitä seuraavasta kriisistä, Euroopan unionin jäsenmaiden on lopetettava EKP:n teknokraattien taakse piiloutuminen, ylitettävä poliittiset vastakkainasettelut ja todella otettava euroalueen uudistaminen vakavasti” jatkaa Hoffmann-Axthelm.
Selvityksen tulosten mukaan Euroopan keskuspankin itsenäinen asema rajoittaa sen tilivelvollisuutta kansalaisia kohtaan. Transparency International EU katsoo, että EKP:n tulee ottaa välittömiä askeleita edistääkseen toimintansa läpinäkyvyyttä. TI EU:n mukaan keskuspankin on automaattisesti julkaistava tekemänsä päätökset sekä linjaukset ja kerrottava avoimemmin poliittisista valinnoistaan, eikä pitää kiinni näkemyksestä, että sen päätökset ovat puhtaasti hallinnollisia.
Transparency International EU:n mukaan esimerkkinä voidaan käyttää Kreikan kriisiä vuonna 2015 kun EKP toistuvasti rajoitti hätärahoituksen kattoa maalle ilmoittamatta siitä julkisesti. EKP:n harkinnanvaraiset voimat antoivat sille mahdollisuuden painostaa Kreikan pankkeja samalla kun EKP neuvotteli Kreikan valtion kanssa osana kansainvälisten luotottajien troikkaa. Vastaavanlainen dynamiikka on mahdollista tulevissa neuvotteluissa Kreikan kanssa sekä meneillään olevan italialaisen Monte dei Paschi di Siena -rahoittajan uudelleenkapitalisoimisessa, mikä ryhmän mukaan uhkaa euroalueen nykyistä herkkää tasapainoa.
”On selvää, että päätöksien, jotka vaikuttavat kokonaisten talousalueiden kohtaloon, tulee perustua demokratian periaatteiden mukaiseen valvontaan. EKP:n ei tulisi olla asemassa, mistä käsin se voi vaikuttaa valtion jäsenyyteen yhteisvaluutassa. Tällaiset päätökset tulee perustua demokraattisesti valittujen poliitikkojen päätöksiin”, sanoo Hoffmann-Axthelm.
Raportin mukaan EKP on viime vuosina tehnyt parannuksia toiminnan läpinäkyvyyden suhteen julkaisemalla EKP:n neuvoston sekä johtoryhmän pöytäkirjat. Tästä huolimatta, EKP:n eturistiriitojen hallintamekanismissa on puutteita, sillä johtoryhmän jäsenet eivät ole velvoitettuja julkistamaan sidonnaisuuksiaan. Lisäksi, väärinkäytöksistä ilmoittamista koskevat toimintaohjeet ovat hajanaisia ja ne tulisi päivittää nykyisten parhaimpien käytäntöjen mukaiseksi. Ottaen huomioon EKP:n roolin suurten pankkien valvojana, sen tulee liittyä lobbausta tekevien organisaatioiden rekisteriin.
Transparency International EU:n raportissa nostetaan esiin 18 suositusta, joiden avulla EKP voi kehittää toimintaansa. Keskeisimmät suositukset ovat:
– EKP:n tulee sopia euroryhmän sekä Euroopan parlamentin kanssa, miten EKP hakee toiminnalleen poliittisen hyväksynnän tilanteissa, joissa EKP:n toiminta ylittää keskuspankin mandaatin. – Päätösten, suositusten ja näkemysten julkisuudesta tulee tehdä EKP:n toimintaa ohjaava periaate. – EKP:n tulee raportoida Euroopan parlamentille kaikista näkemyksistään tapaamisissa kansainvälisten organisaatioiden, kuten Baselin komitean, kanssa. – EKP:n tulee uudelleenarvioida ja julkaista avoimesti sen toimintaohjeet väärinkäytösten ilmoittamiseen liittyen.

Raportin voit lukea tästä.
Lisätietoja:
Transparency International EU:
Leo Hoffmann-Axthelm
Research & Advocacay coordinator
+32 (0) +358 40 5259159
Leo.HoffmannAxthelm@transparency.org

Alex Johnson
Communications Officer
+32 (0)2 893 24 66
ajohson@transparency.org