Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: Avoimuuden edistäminen ja korruption torjunta keskeisiksi tavoitteiksi EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausui syyskuussa korruption ehkäisemisen ja avoimuuden lisäämisen puolesta. Komitean mukaan EU:n on viipymättä kehitettävä yhtenäinen ja kattava viisivuotinen korruptiontorjuntastrategia ja strategiaa tukeva toimintasuunnitelma. Avoimuuden edistämisen ja korruption ehkäisemisen olisi oltava keskeisiä tavoitteita kaikessa EU:n politiikassa.

Tiedotteessaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa Eurobarometri-tutkimusten perusteella, että yli puolet eurooppalaisista katsoo korruption lisääntyneen viimeisen kolmen vuoden aikana, ja huolen olevan suurta korruption riskeistä politiikassa sekä oikeuslaitoksen ja julkisen sektorin piirissä. Komitea kannustaakin EU:ta näyttämään esimerkkiä hyväksymällä nollatoleranssilinjan korruption ja lahjonnan suhteen sekä EU:n sisällä että ulkopuolella.

”Korruptio ei vain vie sujuvan toiminnan edellytyksiä EU:n yhteismarkkinoilta luomalla epäreilua kilpailua ja syrjien laillista liiketoimintaa, korruptio myös tuhoaa uskon ja luottamuksen instituutioihin kaikilla EU:n tasoilla”, kommentoi komitean Henri Malosse komitean tiedotteessa.

Korruption vastaisen toiminnan valmistelua tulisi komitean mukaan avattava laajemmin kansalaisyhteiskunnalle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä Euroopan alueiden komitealle lisäämällä näiden kuulemista ja osallistamista.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että Eurooppa-neuvostolla on keskeinen rooli korruption torjunnan edistämisessä. Komitean mukaan Eurooppa-neuvosto voi pyrkiä lisäämään tietoisuutta korruption kustannuksista ja riskeistä sekä kannustamalla ja ottamalla käyttöön korruptiota ehkäiseviä toimenpiteitä.

Komitean lausunnon mukaan kansallisia rikoslainsäädäntöjä on saatettava lähemmäksi toisiaan, jos lainsäädäntö muodostaa esteen korruptiotapausten tehokkaalle tutkinnalle ja syytteeseenpanolle ja huomiota olisi kiinnitettävä myös korruption ja eturistiriitojen määritelmien yhdenmukaistamiseen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon löydät täältä