GDI 2020: Suomen maanpuolustuksen korruptiontorjunnassa selkeitä puutteita

Suomen maanpuolustuksen korruptioriskit ovat osoittautuneet kansainvälisessä vertailussa kohtuullisiksi, mutta maanpuolustuksen järjestelmissä ja organisaatioissa on selkeitä heikkouksia korruption ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Suomen maanpuolustuksen korruptioriskit arvioidaan keskinkertaisiksi muihin maihin verrattuna, mutta Transparency Internationalin tutkimus Government Defence Integrity Index löytää myös selkeitä yksittäisiä puutteita.

“Maanpuolustuksen organisaatiot eivät toimi tyhjiössä korruption suhteen. Vaikka esimerkiksi Puolustusvoimien sisällä korruptioriskit olisivat usein vähäisiä, myös ulkoisiin riskeihin varautuminen on välttämätöntä etenkin haastavassa toimintaympäristössä, kuten kriisinhallinnassa” kertoo Ilkka Penttinen Fouto Transparency Internationalin Suomen osastolta.

Kansainvälinen selvitys piti Suomen keskeisinä puutteina esimerkiksi maanpuolustuksen lobbaukseen liittyviä riskejä, korruption riskienarvioinnin puuttumista sekä heikkoa operationaalisten korruptioriskien ehkäisyä. Yleisesti ottaen Suomen korruptioriskit nähtiin melko vähäisinä etenkin finanssiriskien ja puolustushankintojen osalta. Tutkimus painottaa korkean korruptioriskin tunnistamista esimerkiksi konfliktialueilla ja kriisinhallinnassa. Suomen kokonaisarvosana arvioitiin toiseksi matalimmaksi kuusiportaisella asteikolla.

“Puolustusvoimat ja muut maanpuolustuksen parissa toimivat organisaatiot eivät ole immuuneja korruptiolle. Haasteena Suomessa on, että tietoa korruptiota ehkäisevästä toiminnasta on rajoitetusti saatavilla” kertoo Suomen maa-arvioinnissa mukana ollut Mirva Salminen SaferGlobesta.

Transparency Internationalin Government Defence Integrity Index (GDI) on kansainvälinen maanpuolustuksen korruptioriskejä mittaava tutkimus. Se arvioi valtioiden käytäntöjä, jotka liittyvät korruption ehkäisyyn ja tunnistamiseen maanpuolustuksen viidellä eri osa-alueella: poliittinen päätöksenteko, puolustusmäärärahat, henkilöstö, operationaalinen toiminta sekä julkishankinnat. Indeksi käyttää valtioiden arvioinnissa yli 200 datapistettä.

Suomea koskeva data on kerätty huhtikuun 2020 ja toukokuun 2021 välillä ja osaa tässä tutkimuksessa havaituista puutteista on kehitetty arvioinnin jälkeen. Esimerkiksi Puolustusvoimien suunnitelmaa avata pysyvä tietovuotajien ilmoituskanava ei ole tutkimuksessa huomioitu, sillä päätös on tullut vasta arvioinnin jälkeen.

Maa-arvio Government Defence Integrity Indexin sivuilla: https://ti-defence.org/gdi/countries/finland/

Mediatiedustelut:

Ilkka Penttinen Fouto

ilkka.penttinen(a)transparency.fi
Kansainväliset asiat
Transparency International Suomi

Mari Laakso

mari.laakso(a)transparency.fi 
Hallituksen puheenjohtaja
Transparency International Suomi