Kansainväliset suuryritykset vaikenevat toiminnoistaan ulkomailla

Maailman suurimmat yritykset eivät kerro avoimesti toiminnoistaan ulkomailla.

Transparency Internationalin juuri julkaistusta selvityksestä ”Transparency in Corporate Reporting” (läpinäkyvyys yhtiöiden raportoinnissa) selviää, että maailman suurimmat öljy, kaasu ja kaivosyhtiöt eivät ole vielä valmiita uusille läpinäkyvyyttä vaativille säännöille. Säädökset astuvat voimaan EU:n alueella heinäkuussa 2015. Nämä säännöt vaativat alkutuotantoa harjoittavia yrityksiä raportoimaan muun muassa maa- ja projektikohtaisesta veronmaksusta.

Raportista selviää myös, että 124:stä yrityksestä 90 ei kerro ulkomailla maksetuista veroista avoimesti. Tutkimukseen valittiin 124 suurinta yritystä Forbesin maailman suurimpien julkisesti noteerattujen yhtiöiden listalta. Yritykset luokiteltiin korruption vastaisten toimien raportoinnin, tytäryhtiöistä ja omistuksista annetun tiedon sekä ulkomaisesta liiketoiminnasta annettujen taloudellisten tietojen perusteella.

Näiden kriteerien perusteella yritykset Yhdistyneessä kuningaskunnassa olivat raportin kärjessä ja raportin 13 yrityksen suorituksia korruption vastaisessa raportoinnissa pidettiin vahvoina. Myös uusi laki on edesauttanut yrityksiä kiristämään menettelytapoja.

Heikoiten sijoittuneet yritykset epäonnistuivat näyttämään toteen sellaisia korruption vastiaisa toimia, joita muilla paremmin sijoittuneilla yrityksillä tyypillesist on. Vertailuryhmässä heikoiten sijoittuivat muun muassa kiinalaiset yritykset alle kolmella pisteellä kymmenestä.

Myös osa amerikkalaisista yrityksistä sai analyysissä heikkoja tuloksia. Amazon, Apple, Google ja IBM saivat alle kolme pistettä kymmenestä.

Transparency International -Suomi kehottaa suomalaisia yrityksiä avoimeen toimintatapaan korruption ehkäisemiseksi. Suuryritysten tulisi julkaista muun muassa vuosittaiset maakohtaiset tilinpäätösraportit.

Yhteyshenkilö:
Transparency International Suomi ry
Annukka Timonen 040-748 7577