Tutkimushanke: Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion

Transparency International Suomen, Transparency International Latvian sekä BEROC-tutkimuslaitoksen Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion -tutkimushankkeessa tarkasteltiin korruption esiintymistä kunnallisessa rakentamisessa Suomessa, Latviassa sekä Valko-Venäjällä. Projekti tarkasteli korruptioriskiä kunnallisissa rakennusurakkahankinnoissa erityisesti yritysten näkökulmasta, pyrkien nostamaan…

Lääkärin sosiaalinen vastuu & Transparency International Suomi: Vaarantaako lobbaus kansanterveyden?

Lobbaus vaikuttaa kansanterveyteen liittyvään päätöksentekoon monin tavoin. Tästä esimerkkejä ovat mm. alkoholi- ja sokeriteollisuuden lobbaaminen alkoholin saatavuuden lisäämiseksi ja sokeriveron poistamiseksi. Molemmilla aloilla lobbaaminen on Suomessa onnistunut – kansanterveyden kustannuksella. Muun muassa tällaisia johtopäätöksiä on Lääkärin…

Korruptio Suomessa -seminaari 4. kesäkuuta

Transparency International Suomi järjestää yhdessä Korruptio Suomessa -kirjan kirjoittajien kanssa seminaarin 4. kesäkuuta, klo 16-20. Suomi on tilastollisesti yksi maailman vähiten korruptoituneita maita. Monen kansalaisen arkikokemus ja tutkijoiden mielipide kertovat kuitenkin muuta. Tulevan suomalaista korruptiota kartoittava…

Corruption Perception Index: Corruption in Finland a Bigger Problem than Before

Conflicts of interest and problems with freedom of the press made finland experience a drop in corruption perception index points.

Kansainvälinen vertailu: Korruptio Suomessa aiempaa isompi ongelma

Julkisten ja yksityisten intressien sekoittuminen sekä ongelmat lehdistönvapaudessa pudottivat Suomen pisteitä Transparency Internationalin Korruptiohavaintoindeksissä.

Kestävän kehityksen tavoite 16 ja korruptionvastainen työ

Transparency International Suomi järjestää maanantaina 24.4. kello 12.30-14.00 keskustelutapahtuman Globaalikeskuksella. Transparency Internationalin Alison Coleman ja Rukshana Nanayakkara kertovat kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämisestä korruptionvastaiseen työhön sekä Transparency Internationalin työstä kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Transparency International tekee töitä…

Tervetuloa Transparency International Suomi ry:n vuosikokoukseen 27.4.

Hyvä Transparency International Suomi ry:n jäsen, Olet lämpimästi tervetullut Transparency International Suomi ry:n vuosikokoukseen 27.4.2017 kello 18.00 toimistollemme Globaalikeskukselle (Siltasaarenkatu 4, 7 krs.). Löydät kokouksen asialistan alta. Äänestysoikeus kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä. Lämpimästi tervetuloa! Ystävällisin terveisin,…

Transparency International Suomi hakee työkokeilijaa

Transparency International Suomi etsii työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimiston tuen ehdot täyttävää työtöntä työnhakijaa. Työkokeilun toivotaan alkavan mahdollisimman pian. Työkokeilun toivottava kesto on 6 kuukautta. Työkokeilijan pääasiallisena vastuuna on toteuttaa Transparency in corporate reporting -selvitys Transparency Internationalin…

Euroopan keskuspankin on lisättävä toimintansa läpinäkyvyyttä

Transparency International EU:n Two sides of the same coin? Independence and accountability at the European Central Bank -raportin mukaan Euroopan keskuspankin on edistettävä toimintansa demokraattisuutta. Transparency International EU:n mukaan vain näin yhteisvaluutta voi selvitä seuraavasta kriisistä….

Transparency International Suomi ry:n lausunto Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman toimenpidesitoumuksista

Tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua Tuetaan eri osallisuusmuotojen käyttöä rinnakkain ja parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön. Huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä. Toimenpidesitoumus on kannatettava, mutta jää vaille konkretiaa. Sitoumukselle tulee osoittaa selkeä vastuutaho kunnissa, maakunnissa sekä valtiohallinnon…