Transparency International Suomi hakee työkokeilijaa

Transparency International Suomi etsii työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimiston tuen ehdot täyttävää työtöntä työnhakijaa. Työkokeilun toivotaan alkavan mahdollisimman pian. Työkokeilun toivottava kesto on 6 kuukautta. Työkokeilijan pääasiallisena vastuuna on toteuttaa Transparency in corporate reporting -selvitys Transparency Internationalin…

Euroopan keskuspankin on lisättävä toimintansa läpinäkyvyyttä

Transparency International EU:n Two sides of the same coin? Independence and accountability at the European Central Bank -raportin mukaan Euroopan keskuspankin on edistettävä toimintansa demokraattisuutta. Transparency International EU:n mukaan vain näin yhteisvaluutta voi selvitä seuraavasta kriisistä….

Transparency International Suomi ry:n lausunto Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman toimenpidesitoumuksista

Tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua Tuetaan eri osallisuusmuotojen käyttöä rinnakkain ja parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön. Huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä. Toimenpidesitoumus on kannatettava, mutta jää vaille konkretiaa. Sitoumukselle tulee osoittaa selkeä vastuutaho kunnissa, maakunnissa sekä valtiohallinnon…

Kunnallisten rakennusurakkahankintojen avoimuus Suomessa, Latviassa ja Valko-Venäjällä

Transparency International Suomen, Transparency International Latvian sekä BEROC-tutkimuslaitoksen Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion -tutkimushankkeessa tarkastellaan korruption esiintymistä kunnallisessa rakentamisessa Suomessa, Latviassa sekä Valko-Venäjällä. Projekti selvittää painotetusti yritysnäkökulmasta kunnallisten rakennusurakkahankintojen avoimuuden kehittämistarpeita sekä siirtää hyviä…

Corruption Perceptions Index 2016: Suomen sijoitus tippui. Populistien liikkeiden nousu varoittava signaali.

Transparency Internationalin julkaisemassa Corruption Perceptions Index –korruptioindeksissä arvioidaan korruption esiintymistä 176 maan julkisen sektorin piirissä. Suomen sijoitus indeksissä tippui yhdellä viime vuodesta. Vuoden 2016 indeksissä Suomi sijoittuu 89 pisteellä kolmanneksi. Indeksin mukaan vähiten korruptoituneita maita ovat…

Transparency International Suomi, Greenpeace sekä Open Knowledge Finland järjestävät Tietopyyntöillan

Transparency International Suomi, Greenpeace sekä Open Knowledge Finland järjestävät yhteistyössä kaksipäiväisen tietopyyntöihin keskittyvän tapahtuman 28.10.-29.10. Avaamme ovet perjantaina jo kello 16.00. Paikalle voi tulla kuulemaan tarkemmin järjestöjen toiminnasta. Tapahtuma alkaa kello 17.00. Perjantaina kuulemme puheenvuoroja julkisuuslaista, tutkivasta…

Vaasan yliopiston tutkimushankkeessa kartoitetaan kansalaisten kokemuksia suomalaisesta korruptiosta

Vaasan yliopiston julkisjohtamisen oppiaineen professori Ari Salmisen johtamassa Piilokorruption anatomia Suomessa –tutkimushankkeessa kartoitetaan suomalaista korruptiota kansalaisilta kerättävien kertomusten avulla. Suomi näyttäytyy usein vähäisen korruption maana kansainvälisissä vertailuissa, kuten esimerkiksi Transparency Internationalin julkaisemassa CPI-indeksissä. Korruptiossa ei kuitenkaan ole…

Hae meille harjoitteluun!

Transparency International Suomi ry etsii harjoittelijaa. Työtehtävät pienessä järjestössä ovat monipuolisia ja vaihtuvia, joten monipuolisuus ja joustavuus ovat etuja. Harjoittelu Transparency International Suomi ry:ssä tarjoaa mahdollisuudet verkostojen luomiseen kansainvälisen korruptionvastaisen liikkeen piirissä sekä mahdollisuuden julkaisun tuottamiseen….

Transparency International Suomi ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Transparency International Suomi ry:ltä (TI Suomi) kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. TI Suomi kiittää annetusta mahdollisuudesta. Esityksen keskeisestä sisällöstä Markkinoiden väärinkäytösasetuksen (MAR) 32 artiklan ja komission täytäntöönpanodirektiivin perusteella hallitus esittää eduskunnalle Finanssivalvonnasta…

Transparency International Suomi ry:n lausunto koskien korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittäneen työryhmän mietintöä.

Transparency International Suomi (TI Suomi) kannattaa työryhmän ehdotuksia ja toimenpidesuosituksia koskien korruptioepäilyistä ja havainnoista ilmoittamista sekä ilmoittajien suojelua. TI Suomi pitää tarpeellisena erillisen, ulkoisen kanavan perustamista, jonka kautta kaiken tyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta voi ilmoittaa. TI Suomi…