Kunnallisten rakennusurakkahankintojen avoimuus Suomessa, Latviassa ja Valko-Venäjällä

Transparency International Suomen, Transparency International Latvian sekä BEROC-tutkimuslaitoksen Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion -tutkimushankkeessa tarkastellaan korruption esiintymistä kunnallisessa rakentamisessa Suomessa, Latviassa sekä Valko-Venäjällä. Projekti selvittää painotetusti yritysnäkökulmasta kunnallisten rakennusurakkahankintojen avoimuuden kehittämistarpeita sekä siirtää hyviä…

Corruption Perceptions Index 2016: Suomen sijoitus tippui. Populistien liikkeiden nousu varoittava signaali.

Transparency Internationalin julkaisemassa Corruption Perceptions Index –korruptioindeksissä arvioidaan korruption esiintymistä 176 maan julkisen sektorin piirissä. Suomen sijoitus indeksissä tippui yhdellä viime vuodesta. Vuoden 2016 indeksissä Suomi sijoittuu 89 pisteellä kolmanneksi. Indeksin mukaan vähiten korruptoituneita maita ovat…

Transparency International Suomi, Greenpeace sekä Open Knowledge Finland järjestävät Tietopyyntöillan

Transparency International Suomi, Greenpeace sekä Open Knowledge Finland järjestävät yhteistyössä kaksipäiväisen tietopyyntöihin keskittyvän tapahtuman 28.10.-29.10. Avaamme ovet perjantaina jo kello 16.00. Paikalle voi tulla kuulemaan tarkemmin järjestöjen toiminnasta. Tapahtuma alkaa kello 17.00. Perjantaina kuulemme puheenvuoroja julkisuuslaista, tutkivasta…

Vaasan yliopiston tutkimushankkeessa kartoitetaan kansalaisten kokemuksia suomalaisesta korruptiosta

Vaasan yliopiston julkisjohtamisen oppiaineen professori Ari Salmisen johtamassa Piilokorruption anatomia Suomessa –tutkimushankkeessa kartoitetaan suomalaista korruptiota kansalaisilta kerättävien kertomusten avulla. Suomi näyttäytyy usein vähäisen korruption maana kansainvälisissä vertailuissa, kuten esimerkiksi Transparency Internationalin julkaisemassa CPI-indeksissä. Korruptiossa ei kuitenkaan ole…

Hae meille harjoitteluun!

Transparency International Suomi ry etsii harjoittelijaa. Työtehtävät pienessä järjestössä ovat monipuolisia ja vaihtuvia, joten monipuolisuus ja joustavuus ovat etuja. Harjoittelu Transparency International Suomi ry:ssä tarjoaa mahdollisuudet verkostojen luomiseen kansainvälisen korruptionvastaisen liikkeen piirissä sekä mahdollisuuden julkaisun tuottamiseen….

Transparency International Suomi ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Transparency International Suomi ry:ltä (TI Suomi) kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. TI Suomi kiittää annetusta mahdollisuudesta. Esityksen keskeisestä sisällöstä Markkinoiden väärinkäytösasetuksen (MAR) 32 artiklan ja komission täytäntöönpanodirektiivin perusteella hallitus esittää eduskunnalle Finanssivalvonnasta…

Transparency International Suomi ry:n lausunto koskien korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittäneen työryhmän mietintöä.

Transparency International Suomi (TI Suomi) kannattaa työryhmän ehdotuksia ja toimenpidesuosituksia koskien korruptioepäilyistä ja havainnoista ilmoittamista sekä ilmoittajien suojelua. TI Suomi pitää tarpeellisena erillisen, ulkoisen kanavan perustamista, jonka kautta kaiken tyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta voi ilmoittaa. TI Suomi…

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.

Oikeusministeriö on pyytänyt Transparency International Suomi ry:ltä (TI Suomi) kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. TI Suomi kiittää annetusta annetusta mahdollisuudesta. Esityksen keskeisestä sisällöstä Eduskunta hyväksyi vuonna 2002 Strasbourgissa 4.11.1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen…

Transparency International Suomi ry:n hallitus kaudelle 2016-2017

Transparency International Suomi ry:n vuosikokouksessa 26. huhtikuuta yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Niinimäki sekä hallituksen muiksi jäseniksi Ilari Rantakari, Venla Mäntysalo, Joonas Pekkanen, Janetta Vettenranta, Ilmari Larjavaara, Jaakko Korhonen sekä Salla Nazarenko. Puheenjohtajaksi valittu…

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunnalle Valtiovarainministeriö on pyytänyt Transparency International Suomi ry:ltä (TI Suomi ry) kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. TI Suomi ry kiittää annetusta mahdollisuudesta ja viittaa alla olevan lisäksi asiasta aiemmin antamiinsa lausuntoihin. Esityksen keskeinen sisältö…