Transparency International Suomi ry:n lausunto OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän Suomelle osoittamista moitteista

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD moittii Suomea lausunnossaan OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän vuonna 2010 antamien suositusten toimeenpanosta. Työryhmän 19 suosituksesta vain kuusi on laitettu kokonaisuudessaan täytäntöön viimeisten viiden vuoden aikana. Työryhmän mukaan kansainvälisessä liiketoiminnan parissa ilmenneet…

Toistuvat korruptioskandaalit ammattilaisurheilun parissa osoittavat multimiljardialan uudistustarpeet. Global Corruption Report –raportissa tarkastelussa urheilun maailma.

Transparency International tuoreessa Global Corruption Report: Sport –raportissa käsitellään kattavasti korruption ilmenemistä ammattilaisurheilun parissa 60 artikkelin kautta. Transparency Internationalin mukaan urheiluun liittyvän korruption torjumiseksi on tärkeää osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen faneille, itse urheilijoille, sponsoreille, lähetyspalveluja tarjoaville yrityksille sekä…

Corruption Perceptions Index 2015: Korruptio edelleen laajalle levinnyttä, mutta vuosi 2015 toi toivoa. Suomi sijoittui edelleen vertailun kärkipäähän.

Transparency Internationalin julkaisemassa Corruption Perceptions Index –korruptioindeksissä arvioidaan korruption esiintymistä 168 maan julkisen sektorin piirissä. Tänä vuonna Suomi sijoittui arvion toiselle sijalle 90 pisteellä. Viime vuonna Suomi sijoittui indeksissä kolmannelle sijalla 89 pisteellä. Toisena vuotena peräkkäin…

Raportti: Telekommunikaatioalan yritysten läpinäkyvyydessä puutteita

Transparency Internationalin ja Transparency International Unkarin selvityksen ”Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Telecommunications Companies” mukaan maailman suurimmat telekommunikaatioyritykset eivät kerro riittävästi toiminnoistaan eri maissa. Selvityksessä arvioitiin 35 suurimman telekommunikaatioalan palveluntuottajan sekä laitavalmistajan toiminnan…

Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

Lausumisen lähtökohdista Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle rahanpesudirektiivin uudistamistyöryhmän, hallituksen esityksen muotoon kirjoitetun muistion. Transparency International Suomi ry (TI Suomi) ei tällä kertaa valikoitunut ministeriön nimeämien lausujien joukkoon. Mutta yleisistä, järjestön toimialaan liittyvistä syistä olemme katsoneet aiheelliseksi…

Suomen puolustussektorilla pääasiassa vähän korruptioriskejä. Tietoisuutta korruptioriskeistä edistettävä operaatioiden sekä hankintojen osa-alueilla.

Transparency International Defence & Securityn selvityksen mukaan useiden Nato-maiden sekä eurooppalaisten valtioiden toiminta on riittämätöntä ehkäisemään armeijan ja puolustusteollisuuden piirissä tapahtuvan korruptiota. Raportissa arvioidaan 33 Naton jäsenmaan sekä sen eurooppalaisen ja keskiaasialaisen kumppanimaan turvallisuussektoriin kohdistuvia korruptioriskejä….

Korruptionvastainen päivä 9.12.

Oikeusministeriö ja Transparency International Suomi ry. järjestävät kaikille avoimen korruptioon ja sen torjuntaan liittyvän tilaisuuden kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä keskiviikkona 9.12.2015 klo 13–15:30, paikkana Astoria-sali (Iso Roobertinkatu 14, Helsinki). Teemana on avoimuuden tärkeys korruption torjunnassa ja…

Transparency International Suomi ry:n lausunto esitysluonnoksesta laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yleisarvio Hallitus esittää, että jatkossa myös suomalaiset voisivat hallintarekisteröidä osakeomistuksensa siten, että edunsaajaomistajan (beneficial owner) paikalla lukee häntä edustavan pankin tai etävälittäjän nimi. Arvopaperien säilytys esitetään muutettavan moniportaiseksi siten, että arvopaperikeskuksen tasolla omistamista koskevat tiedot eivät…

Transparency International Suomi ry:n lausunto lakivaliokunnalle aktiivisen katumisen lakiesityksestä

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (HE 32/2015 vp). Yleistä Hallituksen esityksen mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia…

Arvopaperiomistusten julkisuus on turvattava

Valtiovarainministeriön tiedotteen (2.10.2015) mukaan hallituksen on tarkoitus antaa tänä syksynä eduskunnalle esitys, jolla tehdään EU:n uuden, viime syksynä voimaan tulleen arvopaperikeskusasetuksen vaatimat välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Esitys valmistellaan valtiovarainministeriön (VM) rahoitusmarkkinaosastolla, eikä se tule enää lausuntokierrokselle….