Kansainvälisen kaupan kannalta merkittävistä valtioista 20 rikkoo lahjonnan vastaisen sopimuksen asettamia velvoitteita. Myös Suomen on tehostettava toimintaansa lahjonnan torjumisessa.

Transparency International Suomi vaatii hallitukselta aikaisempaa aktiivisempaa otetta lahjonnan torjumiseksi kansainvälisessä kaupassa. Tuoreessa Transparency Internationalin julkaisemassa vuosiraportissa Suomen nähdään torjuvan lahjontaa kohtuullisesti. Raportissa arvioidaan OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Allekirjoittamalla OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen valtiot ovat…

Lausunto Oikeusministeriölle lahjusrikoksia koskevien säännösten eräistä muutostarpeista

Transparency International Suomi pitää tärkeänä lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeiden pohtimista. Yhdistys kiittää Oikeusministeriötä laaja-alaisesta mietinnöstä, jossa on tuotu esiin keskeisimmät korruption torjuntaan liittyvät ongelmat. Suomen osalta lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita on tuotu esiin myös kansainvälisissä korruptiontorjuntaelimissä….

Transparency International Suomi ry:n uusi puheenjohtaja on Jarmo Mielonen

Yhdistyksen vuosikokouksessa 27.4.2015 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Verohallinnon ylitarkastaja, varatuomari Jarmo Mielonen. Verohallinnon edustajana Jarmo on toiminut aiemmin myös korruptiontorjuntaverkostossa ja edustanut Suomen OECD:n kokouksissa mm. korruptiota koskevissa asioissa. Mielosen mielestä Suomi tarvitsee korruptiontorjuntastrategian. Tarvitaan myös rahanpesulain…

Valtiovarainministeriö salaa pörssiomistukset

Valtiovarainministeriö esittää nykyisistä suorista omistajatiedoista luopumista myös suomalaisten osakeomistusten osalta. Valtiovarainministeriö esittää, että “yksilöllisesti eroteltu arvo-osuustili” olisi jatkossa sijoittajakohtainen, mutta hallintarekisteröity: sitä ei rekisteröitäisi todellisen omistajan vaan pankin tai etävälittäjän nimiin. Transparency International Suomi ry:n mielestä…

Suomi jäi kolmannelle sijalle tuoreessa korruptioindeksissä

Suomi jäi kolmannelle sijalle tuoreimmassa Transparency Internationalin teettämässä korruptioindeksissä (Corruption Perception Index, CPI) pisteillä 89 sadasta. Pistemäärä on sama kuin viime vuonna. Suomen pysyminen kolmannella sijalla osoittaa, ettei korruption vastainen toiminta ole vielä riittävää Suomessa. Taloudellisen…

Kansainväliset suuryritykset vaikenevat toiminnoistaan ulkomailla

Maailman suurimmat yritykset eivät kerro avoimesti toiminnoistaan ulkomailla. Transparency Internationalin juuri julkaistusta selvityksestä ”Transparency in Corporate Reporting” (läpinäkyvyys yhtiöiden raportoinnissa) selviää, että maailman suurimmat öljy, kaasu ja kaivosyhtiöt eivät ole vielä valmiita uusille läpinäkyvyyttä vaativille säännöille….

TI-Suomi vaatii Suomen hallitusta tehostamaan ulkomaisen korruptioon vaikuttavaa lainsäädantöä

Suomi torjuu lahjontaa kohtuullisesti. Suomea voitaisiin pitää aktiivisena lahjonnanvastaisena valtiona, jos Suomi korjaisi puutteita lainsäädännössään, joiden vuoksi kaikkea lahjontaa ei ole säädetty rangaistavaksi. Viimeisen neljän vuoden aikana Suomi on tehostanut kansainväliseen lahjontaan liittyviä poliisitutkintoja ja vienyt…

Transparency Summer School lähestyy!

Jokavuotuinen Transparency Summer School on lähestymässä. Koulutus järjestetään Roman Unissa.

 

Europarlamentaarikkojen sitoutuminen korruptionvastaiseen toimintaan on heikkoa

Transparency International (TI) julkaisi tänään listan korruptionvastaisen vetoomuksen allekirjoittaneista europarlamentaarikoista. Listalla on 93 nimeä, joista neljä on suomalaisia. Suomen mepeistä vetoomuksen allekirjoittivat Sirpa Pietikäinen (Kok.), Anneli Jäätteenmäki (Kesk.), Merja Kyllönen (Vas.) ja Heidi Hautala (Vihr.). TI:lle…