Raportti: Telekommunikaatioalan yritysten läpinäkyvyydessä puutteita

Transparency Internationalin ja Transparency International Unkarin selvityksen ”Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Telecommunications Companies” mukaan maailman suurimmat telekommunikaatioyritykset eivät kerro riittävästi toiminnoistaan eri maissa.

Selvityksessä arvioitiin 35 suurimman telekommunikaatioalan palveluntuottajan sekä laitavalmistajan toiminnan julkisuutta sen perusteella, kuinka kattavasti ne tarjoavat julkista tietoa korruptiovastaisista toiminnoistaan sekä olennaisimpien taloudellisten tietojen osalta. Selvityksen kokonaisarvosana 4,1 kymmenestä kertoo, että telekommunikaatioalalla vaaditaan paljon työtä korruptioalttiuden vähentämiseksi.

Useimmissa arvioiduissa yrityksissä on erillinen korruptionvastainen ohjelma. Korruptionvastainen ohjelman tehokkaan toimeenpanon kannalta on olennaista, että ohjelmaa arvioidaan säännöllisesti. Selvityksen mukaan kuitenkin vain 15 yrityksessä on osoitettu mekanismi korruptionvastaisen ohjelman arviointi varten. Lisäksi, arvioiduista yrityksistä vain puolet ilmaisee koskeeko korruptionvastainen ohjelma tai eettinen toimintaohje myös johtajatasoa.

Erityisen huolestuttavana tuloksissa voidaan pitää maakohtaisen raportoinnin puutetta. Julkinen maakohtainen raportointi on keskeinen väline yritysten veronmaksun avoimuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi sekä ehkäisemään korruption riskiä. Arvioiduista 35 yrityksestä vain neljä raportoi tietonsa maakohtaisista toiminnoista avoimesti.

Nokian kokonaiskeskiarvo sijoittui lähelle selvityksen keskiarvoa 4,0:n keskiarvolla, jääden kuitenkin huomattavasti useista alan eurooppalaisista toimijoista. TeliaSoneran kokonaisarvosanaksi muodostui 6,2. TeliaSonera myös ylitti eurooppalaisen 85 prosentin keskiarvon korruptiovastaisen ohjelman osalta 96 prosentin tuloksellaan. Myös maakohtaisen raportoinnin osalta TeliaSonera ylitti 22 prosentin keskiarvon 58 prosentin tuloksella, Nokian tuloksen jäädessä 17 prosenttiin.

Organisaatioiden rakenteiden läpinäkyvyyden 34 prosentin keskiarvo paljastaa, että telekommunikaatioalan toimijat epäonnistuvat raportoimaan omistuksistaan kattavasti. Monimutkainen yhtiörakenne ja läpinäkyvyyden puute mm. mahdollistavat veroparatiisien hyödyntämisen, luovat kannustimia korruptiiviselle käyttäytymiselle sekä vaikeuttavat kansalaisten kykyä arvioiden yhtiöiden vastuullisuutta ja todellista taloudellista menestystä. Organisaatiorakenteiden läpinäkyvyyden osalta molemmat yhtiöt sijoittuivat hieman kokonaiskeskiarvon alle (Nokia 25 % ja TeliaSonera 31 %).

 

Demokratia voi vahvistua – myös yritysten sitouduttava korruptionvastaisuuteen

Internet- ja matkapuhelinyhteyksien leviäminen voi edistää demokratian ja sananvapauden toteutumista. Myös heikossa asemassa olevien ryhmien kyky toimia korruptiota vastaan paranee entisestään, kun tiedonjakamisessa ja väärinkäytösten paljastamisessa riippuvaisuus perinteisten tiedotusvälineiden uutisoinnista vähenee.

Transparency Internationalin Jermyn Brooksin telekommunikaatioalan yritysten sitoutuminen avoimuuteen ja korruptionvastaiseen toimintaan on tärkeää alan laajentuessa entisestään: ”Matkapuhelimet, internet sekä laajat mobiiliverkot ovat osoittautuneet elintärkeiksi taloudellisen kasvun, demokratian sekä tasa-arvon edistämisen kannalta. Telekommunikaatioalan yhtiöille on velvollisuus pitää yritystoimintansa mahdollisimman puhtaana sekä torjua korruptiota yhtiöiden sisällä”, korostaa Brooks.

Transparency International katsoo, että telekommunikaatioalan korruptioalttius on lisääntynyt nopeasti muuttuvan toimintaympäristön myötä. Yhtiöt tavoittelevat suuria voittoja ympäristössä, missä lisenssimaksut ovat korkeita, laitetoimitussopimusten arvot suuria. Samalla yhtiöiden yhdistymiset ovat entistä yleisempiä, valtiot luopuvat omista operaattoreistaan ja sääntelyä puretaan. Viime vuosina on nähtykin johtavia telekommunikaatioyhtiöitä, kuten Vimpelcomia, Alcatel-Luventia, TeliaSoneraa sekä China Mobilea, koskevia korruptiotutkimuksia.

Lue raportti tästä:

Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Telecommunications Companies

Transparency International Suomi ry

Lisätietoja:

Tommi Niinimäki, tommi.niinimaki@transparency.fi, +358 40 5259159