Tag Archives: CPI

Corruption Perception Index: Corruption in Finland a Bigger Problem than Before

Conflicts of interest and problems with freedom of the press made finland experience a drop in corruption perception index points.

Kansainvälinen vertailu: Korruptio Suomessa aiempaa isompi ongelma

Julkisten ja yksityisten intressien sekoittuminen sekä ongelmat lehdistönvapaudessa pudottivat Suomen pisteitä Transparency Internationalin Korruptiohavaintoindeksissä.