Tag Archives: maanpuolustus

Korruptiontorjunta on turvallisuuspolitiikkaa

Transparency International Suomen puheenjohtaja Ilkka Penttinen Fouto avaa korruption ja ulkopoliittisen vaikuttamisen välistä yhteyttä ja korostaa yhteiskunnallisen avoimuuden roolia myös kiristyneessä ulkopoliittisessa tilanteessa.
Blogikirjoitus on julkaistu oikeusministeriön Korruptiontorjunta-sivustolla.