Tiedotteet

Transparency International Latvia, Estonia, and Finland, invitation for an event on the importance of open data in the investigation of security risks and corruption

Transparency International Latvia, Estonia, Finland chapters invite you to participate in an event on the role of open data in preventing security risks and fighting corruption. We will present a prototype of a newly developed tool…

Tiedote: Suomi jatkaa korruptioindeksin kakkosena – kansalaisjärjestö pettynyt kunnianhimon puutteeseen

  Suomi on sijoittunut toiseksi vuosittaisessa Transparency Internationalin Corruption Perception Index:n arvionnissa. Suomi sai arvioinnissa 87 pistettä sadasta mahdollisesta. Muista pohjoismaista Tanska oli indeksin korkeimmat pisteet saanu valtio 90 pisteellä, jonka lisäksi myös Norja ja Ruotsi…

Invitation for Hackaton – Open Data on Anti-Corruption | The Power of Public Data in Fighting Corruption

The fight against corruption is a collective global endeavour, and the Nordic-Baltic countries are no exception. In the era of information and data-driven solutions, the integration of open data has emerged as a powerful tool in…

Tiedote: Kansalaisjärjestö arvostelee hallitusta korruptiontorjunnan laiminlyömisestä

Korruptionvastainen kansalaisjärjestö Transparency International Suomi arvostelee uutta hallitusohjelmaa korruptiontorjunnan, avoimen yhteiskunnan kehittämisen ja hyvän hallintotavan kehittämisen puitteiden johdosta.  “Korruptiontorjunta on jäänyt käytännössä kokonaan hallitusohjelman ulkopuolelle, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa. Käytännössä yksikään ohjelman toimenpiteistä ei kosketa esimerkiksi…

Tiedote: Avoimuusrekisteri lobbaukselle hyväksyttiin – korruptionvastainen kansalaisjärjestö huomauttaa rekisterin puutteista

Eduskunta on hyväksynyt avoimuusrekisterilain perjantain täysistunnossa. Avoimuusrekisterilaki säätelee eduskunnan ja ministeriöiden lobbausta ja muun muassa velvoittaa lobbaajat ilmoittamaan tapaamisensa päättäjien kanssa julkisesti avoimuusrekisteriin. Lain tavoitteena on päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta kansalaisten luottamuksen…

Tiedote: Kansalaisjärjestö haastaa eduskuntavaaliehdokkaat kitkemään korruptiota

Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto on julkaissut vaalihaasteen, joka kehottaa eduskuntavaalien ehdokkaita sitoutumaan korruptiontorjuntaa ja avointa hallintotapaa edistäviin toimenpiteisiin. Niin sanotun korruptiontorjuntahaasteen tavoitteena  on sitoumusten ohella lisätä yleistä tietoisuutta nykyisistä korruptiontorjunnan lainsäädännön ja toimenpiteiden puutteista….

Tiedote: Suomi korruptioindeksin toiseksi paras – kansalaisjärjestö löytää silti useita haavoittuvaisuuksia

Kansainvälinen korruptionvastainen järjestö Transparency International on julkaissut vuosittaisen Corruption Perception Indexin (CPI) tulokset. Vuoden 2022 indeksi arvioi Suomen toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi maailmassa. Suomi sai indeksissä 87 pistettä sadasta mahdollisesta pisteestä. CPI:n kärjessä on tänä vuonna…

Tiedote: Suomi nousi korruptioindeksin kärkeen – keskeisiä ongelmia on kaksi

Transparency International on julkaissut vuosittaisen Corruption Perceptions Index -raporttinsa (CPI), joka pisteyttää ja laittaa maailman valtiot järjestykseen julkisella sektorilla havaitun korruption asteen mukaan. Tuoreimmassa CPI-indeksissä Suomi on jaetulla kärkisijalla – näin on viimeksi ollut vuonna 2012….

Tiedote: Transparency International Suomi pitää avoimuusrekisteriä koskevaa lakiehdotusta hyvänä aloituksena, mutta vajavaisena lobbaamisen kokonaiskuvan kannalta

02.12.2021 Avoimuusrekisteriä koskeva mietintö luovutettiin oikeusministerille tänään. Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto (TI Suomi) pitää oikeusministeriön avoimuusrekisteriehdotusta tervetulleena lisänä kotimaisen päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseen. “Suomalaiseen päätöksentekoon vaikuttaminen on ollut pitkään pimennossa, ja lobbaustietojen julkisuus tulee tarpeeseen….

GDI 2020: Suomen maanpuolustuksen korruptiontorjunnassa selkeitä puutteita

Suomen maanpuolustuksen korruptioriskit ovat osoittautuneet kansainvälisessä vertailussa kohtuullisiksi, mutta maanpuolustuksen järjestelmissä ja organisaatioissa on selkeitä heikkouksia korruption ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Suomen maanpuolustuksen korruptioriskit arvioidaan keskinkertaisiksi muihin maihin verrattuna, mutta Transparency Internationalin tutkimus Government Defence Integrity Index…