Korruptiontorjunta on turvallisuuspolitiikkaa

Transparency International Suomen puheenjohtaja Ilkka Penttinen Fouto avaa korruption ja ulkopoliittisen vaikuttamisen välistä yhteyttä ja korostaa yhteiskunnallisen avoimuuden roolia myös kiristyneessä ulkopoliittisessa tilanteessa.
Blogikirjoitus on julkaistu oikeusministeriön Korruptiontorjunta-sivustolla.

Tiedote: Kansalaisjärjestö arvostelee hallitusta korruptiontorjunnan laiminlyömisestä

Korruptionvastainen kansalaisjärjestö Transparency International Suomi arvostelee uutta hallitusohjelmaa korruptiontorjunnan, avoimen yhteiskunnan kehittämisen ja hyvän hallintotavan kehittämisen puitteiden johdosta.  “Korruptiontorjunta on jäänyt käytännössä kokonaan hallitusohjelman ulkopuolelle, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa. Käytännössä yksikään ohjelman toimenpiteistä ei kosketa esimerkiksi…

Avoin kirje korruptiontorjunnan huomioimiseksi hallitusohjelmassa – Transparency International Suomi

Hyvät hallitusohjelman neuvottelijat, Suomen seuraava hallitus aloittaa poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa. Euroopassa käytävä sota, maailmanlaajuinen pandemia ja epävakaa taloustilanne asettavat kaikki haasteita myös demokratialle ja oikeusvaltiolle. Reilu, oikeudenmukainen ja avoin yhteiskunta vaatii jatkuvaa suojelua ja vahvistamista. Yhteiskunnassamme…

Korruptiontorjuntahaaste eduskuntavaaleihin 2023 – haasteen allekirjoittaneet ehdokkaat

Transparency International Suomi julkaisee vuoden 2023 eduskuntavaaliehdokkaiden korruptiohaasteen allekirjoittaneet eduskuntavaaliehdokkaat alla olevassa listassa. Haasteeseen voi osallistua ennen vaaleja. Lista on päivitetty edellisen kerran 2.4.2023. Vaalipiiri Allekirjoittanut ehdokas Puolue Elias Eronen Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p. 01 Helsingin…

Tiedote: Avoimuusrekisteri lobbaukselle hyväksyttiin – korruptionvastainen kansalaisjärjestö huomauttaa rekisterin puutteista

Eduskunta on hyväksynyt avoimuusrekisterilain perjantain täysistunnossa. Avoimuusrekisterilaki säätelee eduskunnan ja ministeriöiden lobbausta ja muun muassa velvoittaa lobbaajat ilmoittamaan tapaamisensa päättäjien kanssa julkisesti avoimuusrekisteriin. Lain tavoitteena on päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta kansalaisten luottamuksen…

Korruptiontorjuntahaaste eduskuntavaaliehdokkaille 2023

Hyvä eduskuntavaaliehdokas, Huhtikuun eduskuntavaalit osuvat historiallisesti poikkeuksellisen haastavaan aikaan. Euroopassa käytävä sota, maailmanlaajuinen pandemia ja vaikea taloustilanne asettavat haasteita demokratialle ja oikeusvaltiolle. Reilu, oikeudenmukainen ja avoin yhteiskunta vaatii jatkuvaa suojelua ja vahvistamista. Yhteiskunnassamme on kuitenkin valuvikoja….

Tiedote: Kansalaisjärjestö haastaa eduskuntavaaliehdokkaat kitkemään korruptiota

Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto on julkaissut vaalihaasteen, joka kehottaa eduskuntavaalien ehdokkaita sitoutumaan korruptiontorjuntaa ja avointa hallintotapaa edistäviin toimenpiteisiin. Niin sanotun korruptiontorjuntahaasteen tavoitteena  on sitoumusten ohella lisätä yleistä tietoisuutta nykyisistä korruptiontorjunnan lainsäädännön ja toimenpiteiden puutteista….

Tiedote: Suomi korruptioindeksin toiseksi paras – kansalaisjärjestö löytää silti useita haavoittuvaisuuksia

Kansainvälinen korruptionvastainen järjestö Transparency International on julkaissut vuosittaisen Corruption Perception Indexin (CPI) tulokset. Vuoden 2022 indeksi arvioi Suomen toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi maailmassa. Suomi sai indeksissä 87 pistettä sadasta mahdollisesta pisteestä. CPI:n kärjessä on tänä vuonna…

Tiedote: Suomi nousi korruptioindeksin kärkeen – keskeisiä ongelmia on kaksi

Transparency International on julkaissut vuosittaisen Corruption Perceptions Index -raporttinsa (CPI), joka pisteyttää ja laittaa maailman valtiot järjestykseen julkisella sektorilla havaitun korruption asteen mukaan. Tuoreimmassa CPI-indeksissä Suomi on jaetulla kärkisijalla – näin on viimeksi ollut vuonna 2012….

Tiedote: Transparency International Suomi pitää avoimuusrekisteriä koskevaa lakiehdotusta hyvänä aloituksena, mutta vajavaisena lobbaamisen kokonaiskuvan kannalta

02.12.2021 Avoimuusrekisteriä koskeva mietintö luovutettiin oikeusministerille tänään. Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto (TI Suomi) pitää oikeusministeriön avoimuusrekisteriehdotusta tervetulleena lisänä kotimaisen päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseen. “Suomalaiseen päätöksentekoon vaikuttaminen on ollut pitkään pimennossa, ja lobbaustietojen julkisuus tulee tarpeeseen….