Tapahtuma

Korruptio Suomessa -seminaari 4. kesäkuuta


Transparency International Suomi järjestää yhdessä Korruptio Suomessa -kirjan kirjoittajien kanssa seminaarin 4. kesäkuuta, klo 16-20.

Suomi on tilastollisesti yksi maailman vähiten korruptoituneita maita. Monen kansalaisen arkikokemus ja tutkijoiden mielipide kertovat kuitenkin muuta. Tulevan suomalaista korruptiota kartoittava käsikirja purkaa myytin korruptiovapaasta Suomesta, selvittää miksi Suomen ajatellaan olevan vähäisen korruption maa, selvittää miten korruptiorikokset asettuvat suomalaiseen lainsäädäntöön sekä tarjoaa useita konkreettisia tapauksia sekä ajatuksia siitä, miten Suomesta saisi oikeasti korruptiovapaan maan. Käsikirjan kirjoittajakuntaan kuuluu niin tutkijoita, journalisteja kuin kansalaisaktivistejakin.

Puhujina journalisti Jarno Liski, kirjan toimittaja Salla Nazarenko sekä Transparency International Suomen puheenjohtaja Jaakko Korhonen.

Käsitys korruptiovapaasta Suomesta liittyy pitkälti siihen, että ns. katukorruptiota – opettajien ja virkamiesten lahjontaa palveluiden saamiseksi – meillä on vähän. Suomen ongelma onkin rakenteelinen korruptio. Suomalaiselle yhteiskunnalle tyyppillisenä korruption muotoina on nähty Hyväveli -verkostot, julkisten hankintojen läpinäkymättömyys ja tämän mahdollistamat hankintalain vastaiset menettelyt, pyöröovi-ilmiö ja poliittiset virkanimitykset. Viime vuosien kehitys on siirtänyt korruptioriskejä entisestään elinkeinotoiminnan puolelle, yritysten välisessä toiminnassa konkretisoituviksi riskeiksi, kun aikaisemmin korruptioriskien on hahmotettu liittyvän etenkin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisen rajapintaan.

Saavu TI Suomen seminaariin kuulemaan lisää ja keskustelemaan korruptiosta.

Tapahtuman paikka

Osoite

Caloniuksenkatu 9 D 64, 00100 Helsinki

Ovikoodi: 3647

Ovisummerin kohdalla lukee Töölön toimisto 2

Yhteystiedot

info@transparency.fi