Arkisto

tutkimus-ti

Suomi menetti paikkansa korruptiovertailun kärjessä

Corruption Perception Index, CPI, on maailman tunnetuin korruptioindeksi. Sen mukaan Suomen julkinen sektori on vuonna 2013 kolmanneksi puhtain. Vielä viime vuonna Suomi oli vertailun kärjessä. Nyt kärkipaikan jakavat Tanska ja Uusi Seelanti 91 pisteellä sadasta mahdollisesta. Vertailu kattaa 177 maata, ja sen on tehnyt avoimuuden puolesta ja korruptiota vastaan toimiva Transparency International. Tiedote: CPI 2013

 

tutkimus-ti

EU-maiden on tehostettava ilmiantajien suojelua

Ilmiantajien rooli korruption ja väärinkäytösten estämisessä ja paljastamisessa on merkittävä. Useimmat EU-maat eivät kuitenkaan tarjoa korruptiotapausten ilmiantajille riittävää lainsäädännöllistä suojaa. Näin menetellen maat rajoittavat merkittävästi omaa korruptionvastaisesta toimintaansa. Tiedote: EU Whistleblowing Report

 

tutkimus-ti

Lahjontaa käytetään edelleen keinona viennin edistämisessä

Erityisesti suurten maiden hallitusten täytyy terästää toimintaansa, jotta lahjonnan käyttö viennin edistämisessä vähenisi. Transparency Internationalin eilen julkistaminen tulosten mukaan vain joka viides OECD:n lahjonnanvastaisen sopimuksen allekirjoittanut maa on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin lahjonnan kitkemiseksi omassa maassaan toimivien yritysten käytännöistä.

Tiedote:Lahjontaa käytetään edelleen keinona viennin edistämisessä

 

tutkimus-ti

Kansalaisten havaitsema korruptio on lisääntynyt

Yli puolet maapallomme asukkaista ja 44 prosenttia suomalaisista kokee, että viimeisten kahden vuoden aikana korruptio on lisääntynyt. Vain 19 prosenttia kaikista ja 11 prosenttia suomalaisista kokee, että korruptio on vähentynyt. Tulokset ilmenevät Transparency Internationalin tuottamasta Global Corruption Barometer -kyselystä, johon vuosien 2012 – 2013 aikana haastateltiin 114 000 ihmistä 107 maasta.

Tiedote: Kansalaisten havaitsema korruptio on lisaantynyt

 

tutkimus-ti

Suomalaista korruptiota tulee tutkia enemmän

Suomalaisen korruption torjunta edellyttää sekä tieteellistä tutkimusta että pitkäjänteistä työtä. Tämä on yksi Transparency Suomi ry:n tänään julkaistavan Korruptio Suomessa – tutkimuspaperin johtopäätöksistä.

tiedote: suomalaista korruptiota tulee tutkia enemmän

 

tutkimus-ti

Transparency International: Ulkomailla tapahtuva lahjonta kuriin lainsäädännöllä

Hallitusten jatkettava yritysten painostamista. Ulkomaisen lahjonnan kieltävät lait ovat johtaneet kasvavaan määrään syytteitä, korruption vastainen Transparency International kertoo tämänpäiväisessä uudessa raportissaan.

Tiedote: ulkomailla tapahtuva lahjonta lainsäädännöllä kuriin

 

tutkimus-ti

Erkki Laukkasesta Transparency Suomen uusi puheenjohtaja

Transparency Suomi ry:n vuosikokous 30.05. 2012 valitsi ekonomisti, kauppatieteiden tohtori Erkki Laukkasen järjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2012-2013. Nykyinen puheenjohtaja Pentti Mäkinen jatkaa hallituksen jäsenenä. Erkki Laukkanen on toiminut kaksi vuotta Transparency Suomi ry:n hallituksessa. Päätyönään hän vastaa harmaan talouden vastaisesta toiminnasta SAK:ssa.

Tiedote: Erkki Laukkasesta TI-Suomen uusi puheenjohtaja

 

tutkimus-ti

Transparency Suomi ry pitää Nova-tuomiota merkittävänä virstanpylväänä

Korruptionvastainen kansalaisjärjestö Transparency Suomi ry pitää Helsingin käräjäoikeuden päätöstä niinsanotussa Nova Group – oikeudenkäynnistä merkittävänä virstanpylväänä suomalaisessa korruptiokeskustelussa. Kovat tuomiot antavat selvän viestin siitä, että korruptionvastainen taistelu nähdään tärkeänä.

TI-Suomi pitääNova-tuomiota merkittäväna virstanpylväänä

 

tutkimus-ti

Osanotto Gustave Sharangabo Makonenen (TI-Rwanda) perheen suruun

Transparency International Suomi ottaaosaa Gustave Sharangabo Makonenen (TI-Rwanda) perheen suruun ja toivoo kaikille korruptiota vastaan taisteleville työrauhaa. Gustave murhattiin vuosi sitten.

Kannanotto: Osanotto Gustave Sharangabo Makonenen (TI-Rwanda) perheen suruun

 

tutkimus-ti

Hallituksen on lunastettava omistamisen julkisuutta koskevat lupauksensa

Viimeisten kuukausien aikana omistamisen rekisteröintiä on valmisteltu kahdessa valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä, joiden toimikausi päättyy kesäkuun lopussa. Valmistelussa on ollut oman nimen käyttöön perustuva rekisteröinti ja välillinen, pankin tai etävälittäjän nimen käyttöön perustuva rekisteröinti.

Kannaotto: Hallituksen on lunastettava omistamisen julkisuutta koskevat lupauksensa

 

tutkimus-ti

CPI 2014

Corruption Perception Index, CPI, on maailman tunnetuin korruptioindeksi. Sen mukaan Suomen julkinen sektori on vuonna 2014 kolmanneksi puhtain. Sijoitus on sama kuin vuonna 2013…

Lue raportti…

 

tutkimus-ti

TI-Suomi vaatii Suomen hallitusta tehostamaan ulkomaisen korruptioon vaikuttavaa lainsäädantöä

Suomi torjuu lahjontaa kohtuullisesti. Suomea voitaisiin pitää aktiivisena lahjonnanvastaisena valtiona, jos Suomi korjaisi puutteita lainsäädännössään, joiden vuoksi kaikkea lahjontaa ei ole säädetty rangaistavaksi. Viimeisen neljän vuoden aikana Suomi on tehostanut kansainväliseen lahjontaan liittyviä poliisitutkintoja ja vienyt lahjontatapauksia oikeuteen. Lue raportti…

 

tutkimus-ti

The European Union Integrity System 2014

Transparency International (TI) on julkaissut laajan raportin korruptioriskeistä EU- instituutioissa. Vaikka myönteistäkin kehitystä tapahtunut, instituutiot ovat edelleen alttiita korruptiolle. Syynä tähän ovat puutteet toimintaohjeissa, läpinäkyvyydessä ja taloudellisessa valvonnassa.

Lue raportti…

 

tutkimus-ti

EU:n korruptionvastainen raportti

EU:n korruption vastainen raportti julkistettiin tänään Brysselissä. Raportti on EU:n ensimmäinen ja sisältää suosituksia kaikille 28 jäsenmaalle. Raportin mukaan Suomi on korruption torjunnan kärkimaita. Korruptio aiheuttaa EU:lle joka vuosi noin 120 miljardin kustannukset.

Lue raportti…

 

tutkimus-ti

EU:n korruptionvastainen raportti

Corruption Perception Index, CPI, on maailman tunnetuin korruptioindeksi. Sen mukaan Suomen julkinen sektori on vuonna 2013 kolmanneksi puhtain. Vielä viime vuonna Suomi oli vertailun kärjessä. Nyt kärkipaikan jakavat Tanska ja Uusi Seelanti 91 pisteellä sadasta mahdollisesta. Vertailu kattaa 177 maata, ja sen on tehnyt avoimuuden puolesta ja korruptiota vastaan toimiva Transparency International… Lue raportti..

 

tutkimus-ti

Korruptio Suomessa

Suomalaisten tutkijoiden näkemys korruptiosta, mistä korruptiosta oikein on kysymys ja miten korruptio on huomioitu lainsäädännössä. Miten korruptiota voidaan mitata, ja millaisia ongelmia sekä haasteita korruptio aiheuttaa Suomessa?

Lue raportti…

 

tutkimus-ti

Kansallinen integriteettijärjestelmä-raportti

Transparency Suomi ry:n tuottama ensimmäinen ”korruptiokartoitus” Suomen politiikasta, yhteiskunnasta, taloudesta ja kulttuurista. Työ on tehty EU:n rikollisuuden vastaisen ohjelman tuella ja Transparency Internationalin metodilla 25 Euroopan maassa samanaikaisesti.

Lue raportti…

 

tutkimus-ti

Esitys CPI 2013

Corruption Perception Index, CPI, on maailman tunnetuin korruptioindeksi. Sen mukaan Suomen julkinen sektori on vuonna 2013 kolmanneksi puhtain. Esityksessä käydään läpi keskeisimpiä kansainvälisen CPI tutkimuksen lukuja. Esitys on englanniksi.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

Ilmiantajien suojelu meillä ja muualla

Juha Keränen (Neuvotteleva virkamies, Oikeusministeriö) kertoi Transparency International Suomen seminaarissa ilmiantajien suojelusta Suomessa sekä muualla maailmassa.

Lue esitys..

 

tutkimus-ti

Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus

Johanna Peurala (Tutkija, tohtorikoulutettava Poliisiamk) kertoi Transparency International Suomen seminaarissa poliisin tietoon tulleesta korruptio/lahjusrikollisuudesta Suomessa.

Lue esitys..

 

tutkimus-ti

Suomen ranking, mikä on muuttunut?

Esityksessä kerrotaan Suomen sijoittumista eri indekseissä.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

Arvopaperien säilytysmallit ja omistamisen julkisuus

Jorma Yli-Jaakkola arvopapereiden säilytysmallista sekä omistuksen julkisuudesta. Esityksessä sivutaan myös EU:n arvopaperikeskusasetuksesta sekä kehityssuunnista.

Lue esitys..

 

tutkimus-ti

Omistamisen julkisuus sijoittajan näkökulmasta

Kim Lindström kertoi Transparency International Suomen seminaarissa omistamisen julkisuudesta sijoittajien näkökulmasta.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

Tekeekö hallintarekisteri Suomesta veroparatiisin?

Markku Hirvosen esitys veroparatiiseista, arvopapereista sekä hallintarekisterin vaikutus muun muassa veronkiertoon.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

Finanssisektorin läpinäkyvyys Transparency Internationalin näkökulmasta

Erkki Laukkasen esitys Finanssisektorin läpinäkyyvydestä ja mitä kansainvälisesti on asialle pyritty tekemään.

Lue esitys..

 

tutkimus-ti

Global Corruption Report 2013 Suomen tulokset

Englanninkielinen esitys Global Corruption Report 2013 -tutkimuksen tuloksista ja Suomen sijoittumisesta tutkimuksessa.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

CPI 2012, mitä se kertoo korruptiosta?

Erkki Laukkasen esitys TI:n kansainvälisen järjestön CPI 2012 -tutkimuksesta ja sen tuloksista.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

Katsaus korruptio rikollisuuteen: Korruption riskit kunnallisessa hallinnossa

Juuso Oilingin esitys korruptiosta, siihen liittyvästä rikollisuudesta sekä korruption ilmenemismuotoja.

Lue esitys…

 

tutkimus-ti

Miten organisaatiot legitimoivat korruptiota?

Pasi Laineen esitys korruptiosta ja johtamisesta. Siitä miten organisaatiot legitimoivat korruptiota sekä

Lue esitys…