Europarlamentaarikkojen sitoutuminen korruptionvastaiseen toimintaan on heikkoa

Transparency International (TI) julkaisi tänään listan korruptionvastaisen vetoomuksen allekirjoittaneista europarlamentaarikoista. Listalla on 93 nimeä, joista neljä on suomalaisia. Suomen mepeistä vetoomuksen allekirjoittivat Sirpa Pietikäinen (Kok.), Anneli Jäätteenmäki (Kesk.), Merja Kyllönen (Vas.) ja Heidi Hautala (Vihr.).

TI:lle tulos on pieni pettymys. Ja näin asian kokee myös Suomen osuutta koordinoinut Erkki Laukkanen TI Suomesta.

– Kun kaikista mepeistä vain 13 prosenttia ja Suomen mepeistä 30 prosenttia allekirjoitti vetoomuksen, tulosta ei voi pitää hyvänä, toteaa Erkki Laukkanen.

Allekirjoituksia tuli kuitenkin 18 eri puolueesta, niin vasemmalta, keskeltä kuin oikealta. Seuraavien viiden vuoden aikana TI pitää tiivistä yhteyttä allekirjoittaneisiin kaikissa hankkeissa, joilla voidaan lisätä vallankäytön läpinäkyvyyttä ja ehkäistä korruptiota. ”Lainsäädännön jalanjälki” on saatava näkymään kaikessa EU-lainsäädäntöä koskevassa valmistelussa.

Työtä varmasti riittää, sillä korruptioon uppoaa EU:ssa noin 128 miljardia euroa vuosittain. Lisäksi tulevat korruption epäsuorat kustannukset, kuten päätöksenteon legitimiteetin heikentyminen. TI:n viime keväänä julkaiseman tutkimuksen mukaan rakenteellinen korruptio on saanut vahvan jalansijan myös monissa EU-instituutioissa.

Lisätietoja:
Erkki Laukkanen, erkki.laukkanen@transparency.fi, 040 5321 777

TI:n tiedote: Transparency International calls on MEPs to embrace anti-corruption agenda.