Tiedote: Kansalaisjärjestö arvostelee hallitusta korruptiontorjunnan laiminlyömisestä

Korruptionvastainen kansalaisjärjestö Transparency International Suomi arvostelee uutta hallitusohjelmaa korruptiontorjunnan, avoimen yhteiskunnan kehittämisen ja hyvän hallintotavan kehittämisen puitteiden johdosta. 

“Korruptiontorjunta on jäänyt käytännössä kokonaan hallitusohjelman ulkopuolelle, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa. Käytännössä yksikään ohjelman toimenpiteistä ei kosketa esimerkiksi poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä tai muutoin paranna korruption havainnoimista” kertoo Ilkka Penttinen Fouto, Transparency International Suomen puheenjohtaja.

Kesäkuun 16. julkaistu hallitusohjelma korostaa periaatteissaan demokratiaa, avointa hallintoa ja oikeusvaltion vahvistamista. Transparency International Suomen mukaan nämä periaatteet toteutuvat kuitenkin huonosti etenkin korruptiontorjunnan ja läpinäkyvyyden osalta.

 

Edellisen hallituskauden pohjustustyö jätetään hyödyntämättä

Moni aiemmin aloitettu avoimuuden parantamiseen tähtäävä lainsäädäntötyö on jätetty hallitusohjelman ulkopuolelle. Esimerkiksi vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisoinnin selvitystyötä ei mainita hallitusohjelmassa, eikä hallitus myöskään sitoudu parantamaan finanssiavoimuutta. Myös vaalirahoituslain kehittäminen loistaa poissaolollaan.

Transparency International Suomen mukaan hallitusohjelma ei käytännössä tue päätöksenteon avoimuutta tai päätöksentekijöiden vastuullisuutta. Valtiotalouden avoimuutta lisäävät toimenpiteet, kuten Ylen rahankäytön avaaminen ja julkisten ostolaskutietojen julkistaminen tehdään esimerkiksi laajentamatta julkisuuslakia mm. yleisesti julkisomisteisten yhtiöiden osalta. Itse korruptiontorjuntaan kohdistuvat toimenpiteet mainitaan vain EU-politiikan ja Ukraina-tuen yhteydessä.

Aiempien toimien unohtaminen heikentää myös korruptiontorjunnan pitkäjänteisyyttä, sillä hallitusohjelma jättää huomiotta korruptionvastaisen strategian, jonka aikajänne päättyy 2023.

 

Korruptiontorjuntaa tarvitaan myös puolustuspolitiikkaan

Transparency International on etenkin huolestunut yhteiskunnallisen avoimuuden ja korruptiontorjunnan unohtumisesta nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

“Korruptiontorjunnalla on valtava merkitys myös puolustuspoliittisesti. Venäjä ja useat muut valtiot hyödyntävät korruption jättämiä valuvikoja oikeusvaltiossa ja pyrkivät vaikuttamaan muihin valtioihin juuri niitä hyödyntämällä” Penttinen Fouto muistuttaa.

Transparency International Suomi lähetti hallitusneuvottelijoille 15 toimenpiteen suositukset, joihin sisältyi esimerkiksi niin sanotun pyöröovi-ilmiön säätely tai tosiasiallisten edunsaajien avoimuuden parantamista. Transparency International Suomi on osa kansainvälistä Transparency Internationalin verkostoa.

 

Lisätietoja:

Ilkka Penttinen Fouto

Hallituksen puheenjohtaja

Transparency International Suomi

ilkka.penttinen [at] transparency.fi

Taxonomy