Julkaisut

Government Defence Integrity Index 2020: Suomen maa-arvio (julkaistu 16.11.2021)

Korruptio Suomessa

Kansallinen integriteettijärjestelmä

National Integrity System

Transparency International Suomen tietoon tulleet korruptioilmoitukset

Koettu korruptio Suomessa ja Pohjoismaissa – Miten erotumme joukosta

Detected corruption in the Nordic countries and elsewhere – How do we stand out


Transparency International Suomi suosittelee

KORSI-projektin raportit, julkaistu 2020:

Vesa Muttilainen, Natalia Ollus, Ari Salminen, Tanja Tamminen, Noora Välimäki:
Mittaamaton korruptio? Korruption seurannan indikaattorit (KORSI) -projektin keskeiset tulokset

Tanja Tamminen: Menetelmiä korruption kokonaisvaltaiseen seurantaan

Vesa Muttilainen, Natalia Ollus, Ari Salminen (toim.):
Empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille

Vanhempia julkaisuja:

Ari Salminen: Rakenteellinen korruptio. Kartoitus riskitekijöistä ja niiden hallinnasta Suomessa. Vaasan yliopisto, 2015. Rakenteellinen korruptio

Ari Salminen & Venla Mäntysalo: Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa. Vaasan yliopisto, 2013. Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Johanna Peurala & Vesa Muttilainen: Korruption riskikohteet 2010-luvun Suomessa. Poliisiammattikorkeakoulu, 2015. Korruption riskikohteet 2010-luvun Suomessa

EY: Korruptio Suomessa – Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014. Korruptio Suomessa

Transparency International. Transparency International

U4 Anti-Corruption Resource Centre. U4 Anti-Corruption Resource Centre

ERCAS – European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building. ERCAS

ACRN – Anti-Corruption Research Network. ACRN

OECD – Bribery and corruption. OECD – Bribery and corruption

YK Global Compact – Anti-Corruption. UN Anti-Corruption