Kansainvälisen kaupan kannalta merkittävistä valtioista 20 rikkoo lahjonnan vastaisen sopimuksen asettamia velvoitteita. Myös Suomen on tehostettava toimintaansa lahjonnan torjumisessa.

Transparency International Suomi vaatii hallitukselta aikaisempaa aktiivisempaa otetta lahjonnan torjumiseksi kansainvälisessä kaupassa. Tuoreessa Transparency Internationalin julkaisemassa vuosiraportissa Suomen nähdään torjuvan lahjontaa kohtuullisesti. Raportissa arvioidaan OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Allekirjoittamalla OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen valtiot ovat sitoutuneet tutkimaan ja viemään lahjontatapauksia oikeuteen.

Torjuakseen lahjontaa tehokkaasti Suomen tulisi Transparency Internationalin mukaan vahvistaa OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän antamat lainsäädäntöä koskevat suositukset sekä kehittää lahjontaepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua ja lisätä tietoisuutta lahjonnasta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

”Transparency International Suomi yhtyy Transparency Internationalin näkemyksiin ja korostaa, että Suomen tulisi erityisesti selkeyttää korruption torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä säätämällä rangaistavaksi sekä vaikutusvallan väärinkäyttö että sen kauppaaminen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Edelleen korruption torjuntaa selkeyttäisi, mikäli Suomi säätäisi erityisen korruptiontorjuntalain, johon implementoitaisiin kaikki Suomen allekirjoittamat korruptiontorjuntasopimukset” toteaa Transparency International Suomi ry:n puheenjohtaja Jarmo Mielonen.

”Oikeusministeriö on asettanut korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittävän työryhmän, mikä mahdollistaa Suomelta vaadittujen lahjonnanvastaisten toimenpiteiden tehostamisen. Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että työryhmä saa aikaan myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia”, muistuttaa vuosiraportin Suomen osuuden laatinut asianajaja Mika Ilveskero.

Sopimuksen allekirjoittaneista 41 valtiosta 20 torjuu lahjontaa heikosti tai ei ollenkaan. Näiden valtioiden osuus koko maailman viennistä on 20,5 prosenttia. Kyseiset valtiot epäonnistuvat lahjontatapausten tutkinnassa ja oikeuteen viemisessä riittämättömien resurssien tai poliittisen tahdon puutteen takia. Transparency Internationalin mukaan 12:ssa sopimuksen allekirjoittaneessa valtiossa poliittinen paine oikeusjärjestelmää kohtaan vaikeuttaa korruption vastaista toimintaa.

Allekirjoittajavaltioista aktiivisesti lahjontaa torjuu Saksa, Sveitsi, Iso-Britannia sekä Yhdysvallat. Näissä valtiossa selvitettiin yhteensä 215 lahjontatapausta sekä aloitettiin 59 uutta tutkintaa aikavälillä 2011 – 2014. Pohjoismaista Norjan katsotaan tehostaneen torjumistyötä, ja on nyt Suomen tavoin luokiteltu kohtuullisesti lahjontaa torjuvaksi valtioksi. Myös Kreikka, Alankomaat ja Etelä-Korea ovat raportin mukaan onnistuneet tehostamaan lahjonnan torjumista.

Katso raportti tästä: ExportingCorruption2015

Yhteyshenkilö:

Transparency International Suomi

Jarmo Mielonen, puheenjohtaja

p. 040-548 6190