Yli puolet globaalista viennistä tulee maista jotka epäonnistuvat kansainväliseen liiketoimintaan liittyvän lahjonnan torjumisessa – Suomi yksi lahjonnan vastaisen sopimuksen heikoimmista toimeenpanijoista.

Tänään julkaistun Transparency Internationalin (TI) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n lahjonnan vastaisen yleissopimuksen toimeenpanoa arvioita raportti paljastaa, että suurin osa maailman suurimmista vientimaista epäonnistuu rankaisemaan yrityksiä niiden kansainvälisissä operaatioissa ilmenevästä lahjonnasta. OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus…

Transparency International Suomi ry:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017 vp)

Transparency International Suomi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Lausunnossa tarkastellaan hallituksen esitystä taloudellisen avoimuuden ja korruption ehkäisemisen näkökulmasta. Valinnanvapausmalli merkitsee nykymuodossaan, että laajamittaisten julkisten hankintojen ja yksityisiltä yrityksiltä tilaaman rakentamisen rinnalle tulevat laajamittaiset ostopalvelut yksityiseltä sektorilta….

Transparency International Suomi ry:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018 vp)

Transparency International Suomi (TI Suomi) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. TI Suomi edistää korruption torjuntaa ja talouden läpinäkyvyyttä osana kansainvälistä Transparency International -liikettä. Lausunto keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviin korruptioriskeihin. Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO julkaisi…

Tutkimushanke: Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion

Transparency International Suomen, Transparency International Latvian sekä BEROC-tutkimuslaitoksen Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion -tutkimushankkeessa tarkasteltiin korruption esiintymistä kunnallisessa rakentamisessa Suomessa, Latviassa sekä Valko-Venäjällä. Projekti tarkasteli korruptioriskiä kunnallisissa rakennusurakkahankinnoissa erityisesti yritysten näkökulmasta, pyrkien nostamaan…

Lääkärin sosiaalinen vastuu & Transparency International Suomi: Vaarantaako lobbaus kansanterveyden?

Lobbaus vaikuttaa kansanterveyteen liittyvään päätöksentekoon monin tavoin. Tästä esimerkkejä ovat mm. alkoholi- ja sokeriteollisuuden lobbaaminen alkoholin saatavuuden lisäämiseksi ja sokeriveron poistamiseksi. Molemmilla aloilla lobbaaminen on Suomessa onnistunut – kansanterveyden kustannuksella. Muun muassa tällaisia johtopäätöksiä on Lääkärin…

Korruptio Suomessa -seminaari 4. kesäkuuta

Transparency International Suomi järjestää yhdessä Korruptio Suomessa -kirjan kirjoittajien kanssa seminaarin 4. kesäkuuta, klo 16-20. Suomi on tilastollisesti yksi maailman vähiten korruptoituneita maita. Monen kansalaisen arkikokemus ja tutkijoiden mielipide kertovat kuitenkin muuta. Tulevan suomalaista korruptiota kartoittava…

Corruption Perception Index: Corruption in Finland a Bigger Problem than Before

Conflicts of interest and problems with freedom of the press made finland experience a drop in corruption perception index points.

Kansainvälinen vertailu: Korruptio Suomessa aiempaa isompi ongelma

Julkisten ja yksityisten intressien sekoittuminen sekä ongelmat lehdistönvapaudessa pudottivat Suomen pisteitä Transparency Internationalin Korruptiohavaintoindeksissä.

Kestävän kehityksen tavoite 16 ja korruptionvastainen työ

Transparency International Suomi järjestää maanantaina 24.4. kello 12.30-14.00 keskustelutapahtuman Globaalikeskuksella. Transparency Internationalin Alison Coleman ja Rukshana Nanayakkara kertovat kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämisestä korruptionvastaiseen työhön sekä Transparency Internationalin työstä kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Transparency International tekee töitä…

Tervetuloa Transparency International Suomi ry:n vuosikokoukseen 27.4.

Hyvä Transparency International Suomi ry:n jäsen, Olet lämpimästi tervetullut Transparency International Suomi ry:n vuosikokoukseen 27.4.2017 kello 18.00 toimistollemme Globaalikeskukselle (Siltasaarenkatu 4, 7 krs.). Löydät kokouksen asialistan alta. Äänestysoikeus kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä. Lämpimästi tervetuloa! Ystävällisin terveisin,…