Valtiovarainministeriö salaa pörssiomistukset

Valtiovarainministeriö esittää nykyisistä suorista omistajatiedoista luopumista myös suomalaisten osakeomistusten osalta. Valtiovarainministeriö esittää, että “yksilöllisesti eroteltu arvo-osuustili” olisi jatkossa sijoittajakohtainen, mutta hallintarekisteröity: sitä ei rekisteröitäisi todellisen omistajan vaan pankin tai etävälittäjän nimiin.

Transparency International Suomi ry:n mielestä uusi esitys ei laadullisesti poikkea viime kesän lausuntokierroksella kariutuneesta hallituksen esityksestä.

Esitys on edelleen ristiriidassa hallitusohjelman julkisuustavoitteen kanssa. Sen lisäksi se on ristiriidassa myös G20 maiden Brisbanessa, Australiassa äsken päättämän linjan kanssa. Sen mukaan arvopaperiomistukset on rekisteröitävä todellisen edunsaajan mukaan, ja erilaisista haltijatileistä olisi luovuttava.

Uuden esityksen mukaan sijoittaja voisi edelleen piiloutua moniportaisen ja hallintarekisteröidyn säilytysketjun taakse. Ja siinä tapauksessa että yritys valitsee ulkomaisen arvopaperisäilyttäjän, suomalaisten omistusta ei esityksen mukaan tarvitsisi purkaa erilliselle yleisöjulkiselle omistajaluettelolle.

Lisätietoja:
Erkki Laukkanen, erkki.laukkanen@transparency.fi, 040 5321777

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:  http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/20156/3318672110213916.PDF