Tiedote: Kansalaisjärjestö haastaa eduskuntavaaliehdokkaat kitkemään korruptiota

Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto on julkaissut vaalihaasteen, joka kehottaa eduskuntavaalien ehdokkaita sitoutumaan korruptiontorjuntaa ja avointa hallintotapaa edistäviin toimenpiteisiin. Niin sanotun korruptiontorjuntahaasteen tavoitteena  on sitoumusten ohella lisätä yleistä tietoisuutta nykyisistä korruptiontorjunnan lainsäädännön ja toimenpiteiden puutteista.

“Suomen korruptiontorjunnassa on yhä valtavia aukkoja. Hyvän hallintotavan, oikeusvaltioon ja demokratiaan luottamisen lisäksi nämä aukot voivat olla myös turvallisuuspoliittisesti vaarallisia. Useat ulkomaiset toimijat, kuten Venäjä, ovat käyttäneet korruptiota ulkopoliittisena vaikuttamisvälineenä jo pitkään” painottaa Transparency International Suomen puheenjohtaja, Ilkka Penttinen Fouto.

 

Kuusitoista toimenpidettä tiedonsaannin, lobbauksen ja jääviyden avaamiseksi

Kuudentoista toimenpiteen vaalihaaste keskittyy kolmeen keskeiseen alueeseen:

– Poliittisen järjestelmän vastuullisuus

– Päätöksenteon ja tiedonsaannin avoimuuden edistäminen

– Yleiset korruptionvastaiset toimenpiteet

Suositukset vaihtelevat lainsäädännön kehittämisestä esimerkiksi korruptiontorjunnan rahoittamiseen, rekisterien yhteensopivuuden kehittämiseen ja nykyisen korruptiontorjuntastrategian arviointiin.

Toimenpidelista esittää käytännöllisiä ehdotuksia korruptiontorjunnan kehittämiseksi. Mukana on esimerkiksi vaatimus vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisoinnista, finanssiavoimuuden kolmesta keskeisestä kehittämisalueesta, niin sanotun pyöröovi-ilmiön sitovasta säätelystä ja yritysvastuun kehittämisestä. Järjestö tulee julkaisemaan avoimuutta, luotettavuutta ja vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden allekirjoittaneet eduskuntavaaliehdokkaiden nimet.

 

Sitoumuksia myös avoimeen vaalikampanjointiin

Tulevan eduskuntakauden lisäksi kansalaisjärjestön haastaa eduskuntavaalien ehdokkaat sitoutumaan myös avoimeen kampanjointiin. Kampanjoinnin avoimuuden turvaamiseksi ehdokkaiden tulee esitäyttää vaalirahoitustiedot, ilmoittaa julkisesti mahdolliset sidonnaisuudet ja ilmoittamaan avoimesti vaalikampanjoinnin tapahtumat selventäen kuka ehdokkaat on kutsunut esimerkiksi esiintymisiin.

“Tavoitteena on lainsäädännöllisten ja toimenpidemuutosten lisäksi muuttaa myös vaalikampanjoinnin kulttuuria. Sitoutumalla avoimeen vaalikampanjointiin ehdokkaat voivat välittömästi osoittaa, että he ovat valmiita edistämään avoimuutta myös henkilökohtaisella tasolla” Penttinen Fouto painottaa. 

Transparency International Suomi ry on poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on ehkäistä korruptiota ja edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, eettisyyttä ja rehellisyyttä yhteiskunnan eri alueilla. Suomen osasto on itsenäinen, mutta tekee läheistä yhteistyötä Transparency Internationalin muiden osastojen ja kansainvälisen sihteeristön kanssa.

Lisätietoja:

info@transparency.fi 

Korruptiohaaste kansanedustajille sekä yksityiskohtaiset kuusitoista toimenpidettä

 

Ilkka Penttinen Fouto

Hallituksen puheenjohtaja, Transparency International Suomi

ilkka.penttinen@transparency.fi

Taxonomy