Tutkimushanke: Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion

Transparency International Suomen, Transparency International Latvian sekä BEROC-tutkimuslaitoksen Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion -tutkimushankkeessa tarkasteltiin korruption esiintymistä kunnallisessa rakentamisessa Suomessa, Latviassa sekä Valko-Venäjällä. Projekti tarkasteli korruptioriskiä kunnallisissa rakennusurakkahankinnoissa erityisesti yritysten näkökulmasta, pyrkien nostamaan esiin kehittämistarpeita Suomessa ja samalla siirtäen Suomessa esiintyviä hyviä käytäntöjä Baltian alueelle. Toimintaympäristön yhtenäisyyden ja hankintojen läpinäkyvyyden edistäminen edesauttaa suomalaisyritysten toimintavalmiutta Latvian ja Valko-Venäjän markkinoilla.

Lue hankkeen raportit alta.

Suomen maaraportti: Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion

Hankkeen loppuraportti: Corporate Engagement in Fighting Corruption and Tax Evasion in Construction Sector