Vaasan yliopiston tutkimushankkeessa kartoitetaan kansalaisten kokemuksia suomalaisesta korruptiosta

Vaasan yliopiston julkisjohtamisen oppiaineen professori Ari Salmisen johtamassa Piilokorruption anatomia Suomessa –tutkimushankkeessa kartoitetaan suomalaista korruptiota kansalaisilta kerättävien kertomusten avulla.

Suomi näyttäytyy usein vähäisen korruption maana kansainvälisissä vertailuissa, kuten esimerkiksi Transparency Internationalin julkaisemassa CPI-indeksissä. Korruptiossa ei kuitenkaan ole kyse yksin kehittyvien, taantuvien tai kulttuuriltaan erilaisten talouksien ja valtioiden ongelmasta. Samanlaiset ongelmat ja kannustimet korruptiiviseen käyttäytymiseen toistuvat myös Suomessa. Erona voidaan nähdä, että Suomessa korruptiota on vaikeampi havaita sillä se tapahtuu piilossa. Piilokorruptiosta seuraa, että toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys vähenevät, sekä kansalaisten kokema luottamus yhteiskunnan instituutioita kohtaan heikkenee.

Professori Salmisen mukaan piilokorruptiolla tarkoitetaan epäeettistä ja korruptiivista toimintaa, joka ei ole näkyvää eikä välttämättä tule ilmi.

– Piilokorruptiossa esimerkiksi poliittista tai taloudellista valtaa käytetään väärin vaikka toimitaan muodollisesti lakien ja säädösten puitteissa. Piilokorruptiolle on lisäksi tyypillistä, että suositaan pieniä piirejä ja suljettuja verkostoja. Yhteisiä varoja, etuja ja valtaa jaetaan arveluttavin perustein omille jäsenille, sanoo Salminen.

Voit lähettää kertomuksesi nimettömänä Vaasan yliopiston verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.

Salminen kertoo, että vastauksia käsitellään ehdottomalla luottamuksella, eikä vastaajista kerätä mitään tietoa, josta heidät voitaisiin tunnistaa. Salmisen mukaan kaikenlaiset kokemukset ja kertomukset kansalaisilta ovat erittäin tervetulleita. Kertomuksen pituudella ei ole väliä ja sen voi lähettää nimettömänä. Vastauksia käytetään vain tutkimukseen.

Lisätietoa tutkimushankkeesta Vaasan yliopiston sivuilla.